Gebedsbrief september 2018

SZZ logo 

 

 

 

 

Gebedsbrief voor september

Howick, 28 augustus 2018

Danken:
Ik ben dankbaar voor de extra werkers om mij heen om samen te werken te emaVilakazini en Ntendeka. Dit zijn Njabulo de keyboard speler en zijn vriendin Zandi. Naast dat Njabulo een goede keyboard speler is, is hij ook goed onderlegd in de Schriften en is erg toegewijd aan de Here. Zijn vriendin is opgegroeid in een weeshuis en heeft eerst een paar jaar samen gewoond met een vriend, maar die relatie is voorbij. Ze werkt bij een Chinese kleding fabriek tegen een zeer laag loon, maar ze doet haar best om het goed te doen. Zij houdt ook veel van Jezus. Dus dat is om dankbaar voor te zijn.

kerkje met woning te emaVilakazini

Het kerkje met ‘woning’ te emaVilakazini

Dan heb ik ook nog zuster Ntanda die mee gaat naar Ntendeka zondags en maandags voor de cell groep. Zij is ook een toegewijde zuster.

 

Voorbede:
Gemeente Lysta op eigen benen. Op eigen benen staan is niet makkelijk maar het moet wel. Ik laat de leiders nu zoveel mogelijk zelf hun weg kiezen maar ik zal ze niet los laten. Ik zal ze als gelijken benaderen en ook zo behandelen. Ik hoop en bid dat ze trouw blijven aan de visie van de gemeente.

Afgelopen maandag hebben we onze eerste vergadering gehad te emaVilakazini met de kerkeraad in spe. Dit waren zuster Nyembe die ook diaken is, en Love More van Zimbabwe en Njabulo de keyboard speler. Dit is hopelijk een sterk team en ik verwacht veel van ze. Love More runt een eigen bedrijfje dat meubels maakt en verkoopt. Hij is daar erg druk mee en komt helaas niet altijd toe om de Daystar cursus voor te bereiden. Laten we voor hem bidden dat hij een goede verdeling mag vinden tussen werk en geloof. We hebben voorbereidingen getroffen om in december de tent op te zetten voor twee weken. We willen het met een laag budget doen en dus nu al met de voorbereidingen beginnen.

23 September hebben we onze eerste open air te emaVilakazini gepland. Van te voren gaan we de mensen uitnodigen met posters en ook via huisbezoeken willen we hun op de hoogte houden van de open air en de tent actie in december.

De situatie te Ntendeka staat nog in de begin schoenen maar er vinden wekelijks al kerkdiensten en zondagsschool en een cell groep plaats. We wachten nog steeds op toestemming van de vrouw van de chief om een terrein te krijgen/kopen waar we de kerk kunnen bouwen met een pastorie en ‘n toilet. Misschien moeten we er direct bij voegen dat we extra ruimte willen hebben om een gemeenschapstuin te kunnen opzetten, zoals we ook gedaan hebben te Lysta, dit werkt wel goed. De tuin te Lysta ligt er tegenwoordig weer ‘bewerkt’ bij.

Tot zover het nieuws vanuit de zending met de gebedsverzoeken erbij.

Baie dankie voor jullie voorbede en wij vergeten jullie ook niet in onze gebeden.

Vriendelijke groet,
Sietse.

Gebedsbrief augustus 2018

SZZ logo

Pietermaritzburg, 2 augustus 2018

Gebedsbrief Augustus

Danken:

vakantie

Vakantie cq bezoek aan Nl was opbouwend. We zijn erg dankbaar dat het kon. Het gesprek met het bestuur van de Stichting SZZ was opbouwend en ontplooiend. Het geeft mij verdere openingen. Ook het  gesprek met een andere man van Zimbabwe die ik in het vliegtuig ontmoette, zet mij verder op het spoor tot onderstaande initiatieven vermeld onder emaVilakazini en Ntendeka.

Voorbede: 

De gemeenteleden van Lysta willen meer duidelijkheid van de financiele commissie, de zusters Nxumalo en Ntshangase. Daarna zullen ze weer financieel gaan bijdragen. Nu denken ze dat er geld verdwijnt in de zakken van deze twee zusters. Om dit te voorkomen moet je een goede rapportage geven dat de collecte gelden op een goede wijze geadministreerd worden. Hier gaan we aanstaande zondag een begin mee maken en ik denk dat het financiële comité na twee maanden het groene licht moet krijgen van de gemeente. Zo niet dan moeten anderen de zorg van de financiën overnemen.

We hebben een nieuwe impuls voor de wijk te emaVilakazini, nl door sport contacten te leggen met mensen aldaar. We denken aan het organiseren van voetbal en karate training. Dit wordt dan onder de vlag van de kerk geregeld en daarmee willen we contacten leggen en invloed uitoefenen op de jeugd. Daarnaast zal er nu elke week ‘n cel bijeenkomst zijn. Tevens is een tijdelijke kerkenraad gekozen die elke maand bijeen zal gaan komen. De wijk te eMavilakazini wil ook graag hun eigen zaakjes regelen.

Te Ntendeka willen we ook wel de lijn volgen van emaVilakazini door sport te gaan organiseren voor de jongeren. En ook hier gaan we elke week ‘n cel bijeenkomst houden, maar we wachten nog even met het opzetten van een tijdelijke kerkenraad.

Gaarne voorbede voor deze nieuwe stappen en dat we inderdaad snel toestemming krijgen tot de bouw van een zinkplaten kerk met woning en toilet voor de wijk te Ntendeka.

Baie dankie en geniet van jullie vakantie,

Hartelijke groeten,
Sietse

Sietse Veenstra op bezoek

Beste lezers,

Zoals u wellicht al gelezen hebt: Sietse en Herolina Veenstra zijn voor een korte vakantie op bezoek in Nederland.

Op D.V. zondagmorgen 15 juli a.s. zal Sietse in of aan het einde van de kerkdienst vertellen over zijn werk in Zuid-Afrika.

We willen belangstellenden van harte uitnodigen om de kerkdienst welke om 10.00uur begint bij te wonen.

Na de dienst is er uiteraard tijd voor gesprek en een lekker kop koffie en of thee.?

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden Stichting Zending Zuid-Afrika

 

“De Wijngaard”
Dorpsstraat 134a
1531HP Wormer

Klik op de link hieronder voor een routebeschrijving.
Routebeschrijving.

Gebedsbrief juli 2018

logo szz

Gebedsbrief voor juli 2018

Dank punten

Als je werk hebt in Zuid Afrika dan moet je dankbaar zijn. De economie is erg zwak, er is weinig groei en er is een reuze werkloosheid. Hier bij ons vooral onder de jongeren en wij hebben geen werkloosheidsuitkeringen. Alleen hebben we hier pensioen uitkering en ziekte/ongeschiktheidsuitkering. Dus laten we bidden voor de economie van de RSA dat er economische groei mag komen. Niet door te vechten zoals de EFF wil, maar door samenwerking en eenheid.

kerkenraad

Laten we danken voor het voorgenomen huwelijk van Sibu, onze ouderling. Hij heeft een meisje gevonden van onze gemeente en zij was een lid van Daystar van de wijk emaVilakazini. Met hulp van de kerk kon Sibu de eerste stap zetten door de bruidsschat te betalen. De verdere huwelijks regelingen zullen door hemzelf en zijn familie betaald worden en het plan is dat hij in december gaat trouwen.

Gebedspunten

Laten we bidden voor de voortgaande verzelfstandiging van Lysta. Er ligt veel op het bordje van Sibu en onze diakenen. Ook omdat er zoveel onwetendheid is aangaande kerkzaken en als ze kennis hebben van kerkzaken dan is het vaak niet in de lijn van de gereformeerde kerk. Dus het is moeilijk maar er is geen andere weg omdat onze vorm van kerkregering goed is maar we hebben wel enthousiasme en gedrevenheid nodig. 

Laten we bidden dat ik ze goed zal onderrichten en dat we samen vreugdevol in het Evangelie staan.

EmaVilakazini is een arm gebied en dat is een gegeven voor al de drie wijken waar we actief zijn maar dit geldt ook voor Nqutu. Wij dienen ons daar bij aan te passen en met een ‘low profile’ te werken onder hen. Dit eist een doordachte begeleiding; het is makkelijk om geld te geven maar er is veel meer nodig en die zijn vaak veel belangrijker dan geld geven. Dit is een zaak voor ons als stichtende kerk maar voor de te stichten kerk moet daar ook begrip voor zijn. Ze moeten op eigen benen gaan staan en daar moet je altijd aan werken, zelfs al vanaf het begin van de zending.

We wachten op toestemming om een eigen plek te krijgen waar we kunnen kerken te Ntendeka. Laten we bidden voor deze vrouw van de wijlen ‘chief’ van ons gebied. Zij is nog steeds ziek en kan niet lopen en zodoende kan ze haar werk niet doen, want zij moet tekenen zodat wij verder kunnen gaan. Deze mevrouw heet mrs Hadebe.

Misschien zien we elkaar in Nederland in de kerk of op het water in Friesland want we zullen daar zijn de komende 2-3 week.

Veel zegen en vreugde toegewenst in jullie levens, van Sietse Veenstra.

Gebedsbrief juni 2018

logo szz

Gebedsbrief juni

Er is veel om dankbaar voor te zijn en er is nog veel wat gedaan moet worden.

Er is een enthousiasme voor evangelisatie die is aangezwengeld en die nu verder wordt gedragen door zuster Mkonto en haar vriendin, c.q. rechterhand, zuster Magubane. Eerstgenoemde is geen lid van onze gemeente maar is erg actief onder en met onze zusters. Ze is van huis uit een evangeliste in hart en nieren en dat merk je. Het is een geschenk van de Here aan onze gemeente. ‘s Avonds gaat zij met een luidspreker preken in haar omgeving om haar omgeving met het Evangelie te bereiken. Haar batterijen waren laatst op en toen heb ik een aantal gekocht voor haar zodat ze verder kon en haar nachtelijk preken weer kon houden.

Gaarne gebed voor een doorwerking van deze positieve invloed die er uitgaat van deze twee zusters. Het zijn echte voortrekkers cq leiders en dat doen ze op doortastende maar ook nederige wijze. 9 Juni hebben we weer een open air gepland en laten we bidden dat het zingen in het openbaar en de getuigenissen en het preken de harten mag raken van de omstanders.

De jongeren gaan rond de 16de juni naar Dudusini bij Vryheid omdat ds Motloung daar een tent heeft opgezet om de nationale vrije dag te vieren. Hij hoopt zo de jeugd te bereiken met het Evangelie. Onze jeugd zal er ook een of twee avonden naar toe gaan. De jeugd heeft ook veel geestelijke steun nodig om staande te blijven tegen de wereldse verleidingen die erg sterk zijn hier in onze samenleving.

Onze zondagsschool bijeenkomst van 24 en 25 juni is gepland en moet nog verder ingevuld worden. Gaarne voorbede voor een goed programma. Zowel qua ontspanning maar ook qua geestelijke opvoeding en opwekking.

zondagsschool

 

We zijn dankbaar dat we een mooie kampeer plek hebben gevonden om met onze kinderen naar toe te gaan. Dit was ook  Zijn leiding en laten we dicht blijven wandelen aan Zijn hand en in Zijn nabijheid zodat de kinderen gezegend en versterkt worden.

En tot slot laten we bidden dat ons bezoek aan NL gezegend mag worden/zijn. We komen van de 1ste tot en met de 18de Juli. We hopen vakantie te vieren en de ouders/familie te zien. De 15e juni zijn we in de gemeente te Wormer en we hopen jullie daar      a l l e m a a l      te zien natuurlijk. Ik zal daar een frisse presentatie houden over de zending en u kunt vragen stellen over de drie wijken/gemeenten maar ook over Malema, Gupta’s en over andere zaken welke Zuid- Afrika raken? We zullen het netjes beantwoorden.

See you.    Sietse.