Tussendoortje augustus 2019

logo szz

 

 

 

emaVilakazini, 13 augustus 2019

Tussendoortje augustus 2019.

Zuster Mkonto

(Zuster Mkonto preekt hier)

Afgelopen zondag had Njabulo (onze lerend ouderling in emaVilakazini) ’n open air dienst geregeld. Er waren verschillende medewerkers in deze dienst zoals Zanele Hadebe, voorzangster uit een andere gemeente. Zij was er omdat wij momenteel geen goede zangleidster hebben. Deze willen we gaan opleiden.

Tevens waren aanwezig: de oom en tante van Njabulo met hun kinderen. Die oom heet Dlamini. Hij is ook dominee van de Congregational Church.

Ik heb hem gevraagd om volgende week zondag te preken bij ons in emaVilakazini. Ik wil graag horen hoe hij preekt.

Een vriend van Njabulo, Mtunzi die ook mooi kan zingen, was ook aanwezig. En natuurlijk Mkonto onze evangeliste. Zij preekte mooi en ik mocht ongeveer 20 kinderen en twee jonge meiden tot de Here leiden. De Here Jezus werd uitgenodigd om in hun harten te wonen.

Deze open lucht dienst vond plaats na de zondagse dienst, zo rond 13.30uur.

Na de dienst hebben we eerst zondagsschool gehouden, toen een broodje gegeten en daarna de open lucht dienst.

evangelisatie

Oh ja, we kregen elektriciteit bij ’n oma vandaan. Zij was ook geraakt door de dienst en wil deze zondag bij ons gaan kerken.
Zuster Nyembe en Njabulo zullen haar deze week gaan opzoeken.
Ik zal straks die twee meiden bellen en hen bemoedigen.

Groeten vanuit Zuid-Afrika
Sietse

 

Gebedsbrief augustus 2019

SZZ logo

 

 

 

 

 

 Howick, 31 juli 2019

Gebedsbrief voor Augustus,

We zijn dankbaar met de familie Ngcobo dat zij een kindje verwachten.

En we zijn blij dat onze vloer in de kerk van emaVilakazini is opgeknapt. Er zaten allemaal gaten in de beton vloer en dat was slecht. Nu is het heel netjes. Verder zijn we dankbaar dat de zondagsschool de zaakjes ook weer op de rails heeft. Het materiaal wat we gebruiken spreekt de kinderen erg aan zoals jullie kunnen zien op onder staande foto. Er zit meestal wat knip en plakwerk bij en natuurlijk moet er vaak ingekleurd worden. Zuster Nomonde is zelf ook erg enthousiast en actief en dat zie je terug bij de kinderen.

zondagsschool

Groei te emaVilakazini: Dit is een thema dat we als volgt proberen aan te pakken. We gaan een voetbal team sponsoren en een netbal team voor de meisjes. Op deze manier krijgen we contact met de jeugd en zij zien dat wij hen willen helpen wat hen zeker zal aanspreken. Afgelopen zondag waren er ongeveer zes nieuwe kinderen in de dienst. Ze hebben meegedaan met de zondagsschool en sommigen die al wat ouder waren, hebben samen met ons gegeten alvorens we begonnen met de Daystar groep. Laten we bidden dat deze opzet gaat werken ook voor de lange termijn. Ook is Njabulo bezig met het opzetten van een koor  en dat trok afgelopen zondag ook twee nieuwe gasten.

Leiding te Lysta: De kerkenraad heeft de handen vol aan haar werk als leiders van de gemeente. Het is ook niet makkelijk en je moet aan een heleboel dingen denken. De kerkenraadsvergadering Is een dynamisch proces onder de leiding van de Heilige Geest waarbij je elkaar aanvult en aanscherpt. Zaken  die bij ons heel gewoon zijn, zijn voor hen niet vanzelfsprekend en dat maakt het moeilijker. Laten we wederom bidden voor de kerkenraad dat zij haar werk goed mag doen ten behoeve van de gemeente en evangelisatie, dat alles mag zijn tot lof en eer van onze Vader in de Hemel.

Siyathuthuka: Dit is het initiatief van ons met de sociale dienst om hulp te verlenen aan de zwakke kinderen in de omgeving van Lysta. Maar tegenwoordig lijkt het dat deze doelgroep wordt ‘vergeten’ en staan de eigen belangen van de vrijwilligers voorop die Siyathuthuka willen runnen. Ze willen geld verdienen en ze willen Sibu bij de woning in de kerk weg hebben? Ook de Sociale Dienst is niet blij met deze ontwikkeling en er zijn alom spanningen rondom Siyathuthuka. Laten we bidden voor een goed beheer van Siyathuthuka tot nut van de zwakke kinderen in onze omgeving. Dat het bestuur van Siyathuthuka goed zal samenwerken met de kerkenraad van Lysta.

Tot zover een inzage in onze uitdagingen en we hopen op een spoedige oplossing ervan. Dat we hen tegemoet treden met de wijsheid en kracht van het Evangelie.

Met vriendelijke groet, Sietse.

Gebedsbrief juli 2019

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief juli

Na de verkiezingen en de staatsrede van Ramaphosa is het redelijk rustig hier bij ons. De electriciteits onderbrekingen zijn nu minder. Wel hebben we meer onrust op de wegen wanneer plaatselijke ontevreden groepen de wegen blokkeren en vrachtauto’s in de brand steken. Dat is nu een nieuwe vlaag van geweld/onrust dat recentelijk de kop opsteekt.

En inderdaad de regering doet niet wat ze belooft en dat wordt niet meer getolereerd.

De corruptie is nog steeds een grote zorg hier in de RSA en dat op alle vlakken van de samenleving, zelfs in de kerk jammer genoeg. Op het einde zijn het vooral de arme mensen die de dupe zijn van deze stelerij van ons staats geld. En we hebben het grote probleem van onkundige mensen die de gemeenten besturen. Vele gemeenten staan reeds onder curatele.

jgebedsbrief juli 2019 1

Zaterdag, 6 juli hebben we onze gezamelijke zondagsschool bijeenkomst van de twee gemeenten te Lysta en emaVilakazini. Dat wordt een dag van spel en bemoediging. De zondagsschool van Lysta verloopt goed met een mooie groep van kinderen, zo rond de twintig per zondag. Zuster Nomonde doet het met enthousiasme en het is leuk om met haar de zondagsschool te leiden.

Ik had een jonge zuster te emaVilakazini die het ook goed deed maar die is verhuisd en is niet meer bij ons. Laten we bidden dat de zondagsschool te emaVilakazini ook beter gaat lopen met mij als zondagsschool leider.

Enkele bestuursleden van de Stichting Zending Zuid-Afrika komen naar de RSA van 19-25 September en we gaan het o.a. hebben over de plannen voor de toekomst en daar hebben we Zijn leiding bij nodig. Laten we daarvoor bidden zodat het werk gestadig mag voortgaan en dat nog zoveel mogelijk Zulu’s het ware licht zullen gaan zien los van vooroudergeesten verering.

gebedsbrief juli 2019 2

Leiderschap van de kerk. Dit is een belangrijk punt. Niet alleen in de kerk maar ook in het bedrijfsleven en zelfs in het gezinsleven. Wij kiezen voor de leiding door een kerkenraad, dus een groep mensen/leiders onder de leiding van de Heilige Geest. Dit is een belangrijk principe vooral tegen de achtergrond van vele zelfstandige gemeenten die geleid worden door een leider.

Laten we blijven bidden voor deze kerkenraad van lysta en de kleine kerkenraad te emaVilakazini. We bidden dat deze twee gemeenten goed zullen worden geleid op een Bijbelse wijze.

Met vriendelijke groet,

Sietse Veenstra voor de zending in de RSA.

Gebedsbrief juni 2019

logo szz

 

 

 

 Howick, 27 mei 2019.

Gebedsbrief juni

Het is zwaar in de zending maar we lopen in het licht.

Na de verkiezingen is de overheid nu bezig met de formatie van een regering en president Ramaposa werkt aan zijn team.

Laat hij het aub goed doen want we hebben een goede regering nodig. Laten we hopen en bidden dat het beter zal worden. Beter in de zin van minder corruptie, maar dan moet er nog veel gebeuren. De corruptie is doorgesijpeld binnen alle lagen van de bevolking. We hebben zelfs corruptie in de kerk waar je het niet verwacht en dat is erg frustrerend. Laten we bidden dat de preken en gesprekken met gemeenteleden vruchten mogen afwerpen.

gelovigen

Laten we bidden voor onze ouderling Sibusiso. Hij is druk bezig met het zoeken naar werk en dat gaat niet zo vlot. Hij moet/wil voor zijn vrouw zorgen en daar heb je een baan voor nodig. We hebben al wat mensen die hem erbij willen helpen maar die kunnen ook maar beperkt wat doen. Hij heeft zelf al wat geprobeerd een klein restaurant op te zetten maar dat lukte niet en zijn huidige inkomsten zijn laag. Hij verdient weinig met zijn internet café en de distributie van medicijnen. Conclusie: hij moet een baan krijgen. Laten we daar voor bidden.

De situatie van de zieken is veranderd. Helaas is onze zuster te Ntendeka vorige week overleden (zuster Khumalo) omdat ze extra complicatie kregen boven op haar al zwakke lichaam en dat betekende het einde voor haar verblijf hier bij ons. Ze is nu bij haar Hemelse Vader.

Mabanga zijn been is geamputeerd boven de knie en hij is al weer een paar week thuis. Gisteren moest hij weer naar de kliniek want ze hadden te laat het verband van zijn been gehaald en dat veroorzaakte na-bloedingen. Dit had voorkomen kunnen worden indien er tijdig het eerste verband af was gehaald.

Zuster Ntanda is nog steeds erg zwak en er is geen verbetering opgetreden. Ze is vandaag weer naar het ziekenhuis geweest. Het probleem is dat ze te weinig bloed heeft en dat willen ze met medicijnen oplossen. Ze krijgt nu andere pillen. Ze is erg zwak en kan maar net een gesprek gaande houden zo moe is ze.

De Kerkenraad te Lysta is nog ‘jong’. Laten we veel voor hen bidden om wijsheid.

kerkenraad Lysta S A

Acties die op stapel staan zijn: organisatie van een jeugddag of nacht. Op 9 Juni (pinkster zondag) gaan we huisbezoeken doen. Te emaVilakazini is Njabulo bezig met het oprichten van een gemeenschapskoor en een voetbal team. Tot zover onze gebedsbrief met verzoeken.

Met lieve groeten vanuit de zending,
Sietse Veenstra.

Gebedsbrief mei 2019

SZZ logo


Gebedsbrief mei

In deze (wat langere) gebedsbrief gaan we stil staan bij de evangelisatie actie. Deze werd gehouden tijdens de Newcastle Show in Newcastle waar veel lokale maar ook verkopers van Johannesburg hun goederen aanboden. Daarnaast waren er veel attracties voor kinderen en er stond een kermis. Maar de opkomst viel tegen en veel verkopers klaagden dat de opkomst laag was en dat de grote toestroom van mensen niet plaatsvond. Dit is een teken dat het economisch niet goed gaat in de RSA. Dat  de mensen geen geld hebben voor dit vertier.

onze gezamenlijke stand

                       (onze gezamenlijke stand) 

Het was jammer dat onze partners van de Presbyteriaanse Kerk wel actief waren bij de voorbereidingen maar dat ze verhinderd waren door ziekte en werkverplichtingen tijdens de show. Verder hadden we een tegenslag op woensdag toen we de tent gingen opzetten; er was een probleem met onze stand. Er stonden al anderen mensen op onze plaats. We moesten op donderdag terugkomen en hebben een nieuwe plaats toebedeeld gekregen. Daardoor waren we erg verlaat.

enkele kinderen ontvangen Bijbels onderwijs

(enkele kinderen ontvangen Bijbels onderwijs)

Verschillende spulletjes arriveerden ook te laat zoals de poppen kast en het schoolbord om de evangelisatie presentatie te doen. Maar ondanks de verschillende tegenslagen zijn we begonnen en het plan was om door de zang vanuit onze tent de mensen uit te nodigen om te komen voor een korte kerkdienst. Onze zusters vroegen hen binnen te komen.

Dat werkte wel voor de Zulu’s maar de blanken staan daar niet voor open. Daarnaast trokken we kinderen door het spel met de dobbelsteen. Dit is een enthousiast spel geschikt voor jong en oud. Wij begonnen het spel en dan kwamen de kinderen kijken en die namen dan ook deel aan het spel en als we een groepje hadden dan sloten we af met een korte dienst met zingen, gebed en Bijbeluitleg.

Het waren niet alleen de kinderen die kwamen. We hebben ook met ouderen gesproken en dat was meer persoonlijk. We trokken hen met koffie en de frisdrank. Vooral frisdrank want het was ‘s middags erg warm. Ik heb een contact waar ik nog naar toe zal gaan en dit is een Zulu jonge man. Maar toen hij begon over de voorouder geesten, kreeg het gesprek een minder vriendelijke toon. Dat was jammer maar je moet wel duidelijk zijn in je evangelie presentatie wat de Bijbel zegt over dit onderwerp.

Ds. Marco is tweede van rechts   (Ds. Marco is tweede van rechts)

Ds. Marco van de Dopper Kerk uit Newcastle heeft veel tijd en energie aan deze actie besteed en was alle de dagen aanwezig. Van zijn gemeente kwamen ongeveer een tiental mensen bij de stand langs. Dat was verheugend maar hij vond dat aantal veel te laag. Hij heeft een keer gepreekt in het Engels voor de zulu’s in de tent. Ik was er donderdag en zaterdag. De actie duurde drie dagen, nl van donderdag tot en met zaterdag. Verder heeft zuster maMkonto meestal het Woord gebracht en ik heb mij geconcentreerd op de evangelisatie presentatie op het ‘flipover bord’. De zusters waren onze zangers en Njabulo verzorgde de begeleiding op het keyboard. Het was een goede manier om mensen met het evangelie te benaderen/confronteren.

enkele ‘bemanningsleden(enkele ‘bemanningsleden’)

Ik denk dat we het volgend jaar er wel weer heen gaan maar dan met een ietwat andere opzet. We zullen nog een evaluatie gesprek hebben met ds. Marco hierover. We zijn dankbaar dat het zo goed verlopen is en dat we het Evangelie op deze ietwat andere manier konden brengen aan de bezoekers van de show van Newcastle. Het is goed dat de kerk naar buiten toe treedt op nieuwe manieren.

Momenteel hebben we een drietal zieken in onze gemeente waar we graag voorbede voor willen vragen. Br Mabanga die bij de kerk woont als oppasser, ligt in het ziekenhuis met een aantal tenen die helemaal wegschrompelen en zwart worden en dat zwarte trekt door naar zijn wreef van de voet. De dokters willen deze voet onder de knie amputeren want ze zijn bang dat deze ‘ziekte’ door trekt naar boven toe met het gevaar dat dit hem zal doden. De onderzoeken wezen uit dat het geen suikerziekte is en ook geen aids, wat dan wel? Deze week willen ze een tweede dokter erbij roepen voor een second opinion.

Zuster Ntanda heeft wonden in de slokdarm en is erg mager geworden en krijgt nu voeding door het infuus. En tot slot onze zuster Khumalo van Ntendeka. Zij ligt in de hoge zorg afdeling (ICU) al langer dan een week. Ze heeft ademhalings problemen en andere complicaties. Ze heeft zwaar overgewicht en komt de deur haast niet uit, alleen dan in een rolstoel. Haar kleinzoon zag ons afgelopen zaterdag avond in het ziekenhuis en toen vroeg hij of we ook voor zijn oma wilden bidden omdat ze erg ziek is. Dat hebben Njabulo en ik gedaan en vandaag hoorde ik dat er nog niet veel verandering in haar toestand is gekomen. Laten we blijvend voor hen bidden.  

Tot zover deze gebedsbrief.

Zegen voor jullie allen. Dat je met ijver en vreugde het Christen-zijn in Nederland mag uitstralen.

Groetend, Sietse.