Gebedsbrief februari 2019

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief februari 2019

De eerste gebedsbrief voor 2019. En we weten dat de tijd erg snel gaat. De tijd voor 2019 ligt nog vers in ons geheugen en nu is de eerste maand van 2019 alweer bijna voorbij.

Aan het begin van dit jaar zijn we druk geweest met de opstelling van een jaarprogramma. Dat is een belangrijke zaak. Er zitten dit jaar twee nieuwe dingen in, nl de huwelijks toerusting en lezingen over de bewaring van onze aarde. Het eerste punt is ingevoegd om een paar paartjes, m.n. Sibu en zijn vrouw, de basis regels voor een Christelijk gezin/huwelijk bij te brengen. De andere zaken zijn het zondagsschool programma, jeugdwerk en evangelisatie en toerusting. Evangelisatie neemt best wel een grote plek in in ons programma, maar we willen graag ook meer mensen bij de kerk krijgen.

kerk

Terwijl ik mij ervan bewust ben dat de onderlinge liefde en de liefde tot onze Heer ook automatisch leidt tot evangelisatie. Je kunt niet de onderlinge band der liefde opofferen aan de eis tot het doen van evangelisatie. Voor het jeugdwerk hebben we de gebedsnachten en de toerusting mbv de Daystar cursus. De zusters komen met hun eigen programma. Laten we bidden dat het programma het hele jaar door trouw zal worden uitgevoerd. Dit programma is een voortvloeisel van onze visie en die bestaat uit het doen van evangelisatie en het toerusten van nieuwe leden zodat we eigen leiders kweken die op hun beurt weer nieuwe gemeenten stichten en leiden. Dit programma geldt voor Lysta en emaVilakazini. De andere wijk te Ntendeka gaan we sluiten en de zusters van Madadeni die daar kerken zullen hopelijk gaan kerken of te Lysta of te emaVilakazini. De andere leden woonachtig te Ntendeka zullen worden ondergebracht bij twee andere gemeenten die nabij ons actief zijn. Bovenstaand gebedspunt leidt tot het tweede nl dat onze zelfstandige gemeente verder mag groeien in volwassenheid en daar zal ik nog een rol in spelen nl door toerusting, onderricht en begeleiding op de kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad heeft nog begeleiding nodig om leiding te geven aan de gemeente. En ik ben dankbaar dat zuster Magubane is toegevoegd aan de raad.

Het laatste punt betreft de verdere groei van de wijk emaVilakazini. We hebben een drietal leiders, tw zuster Nyembe en onze speciale broeder Njabulo (de keyboard onderwijzer) die niet zo makkelijk is in de omgang maar wel voor 100% is toegewijd aan de Here. Hij preekt ook als ik afwezig ben of wanneer ik mag preken te Lysta zoals aanstaande zondag. Laten we bidden dat deze prille gemeente mag groeien en stabiel raken. De derde persoon is de u wel bekende lange dominee uit het land van de friese koeien, die u met een zegengroet dag zegt tot de volgende nieuwsbrief.

Sietse Veenstra

Ps: We gaan ook een voetbal team ‘sponseren’ te emaVilakazini om een band te krijgen met de omgeving en vooral de jongeren. Aanstaande zondag ga ik twee ballen meenemen zodat ze kunnen beginnen met  oefenen.

Tussendoortje 3

SZZ logo

 

 

 

 

 

 

Madadeni,  18 december 2018.

Tussendoortje nummer 3

Het is feest, groot feest in Madadeni. Sibusiso heeft zich verloofd. En dat wordt gevierd met de ontvangst van veel geschenken op de Zulu manier. We willen u enkele foto’s laten zien. Geniet ervan.

Sibuso en verloofde (het gelukkige stel)

 Sibusiso op de knieen

(Sibu op de knieën. Schat…. wil je met me trouwen?)

Hi Brothers and Sisters.
Yesterday we had a big party.
I like to say thank you 👏🏻👏🏻 very much for your support and everything you give to make me a man today.
I have no words to say, but Thank u👏🏻 Thank u👏🏻😭😭

Sibusiso bied ring aan

 

Verder hebben we nog enkele foto’s van een dienst zoals deze gaat in emaVilakazini ontvangen. U weet, onze vrij nieuwe preekplaats.

kerkje emaVilakazini

 

 

 

 

 

Een plaatstalen kerkje, maar het voldoet uitstekend. Alleen de vloer is een ‘drama’.

 

ceremoniemeester SontoDit is Sonto, de master of ceremony.

 

Vanuit Madadeni en emaVilakazini wensen alle broeders en zusters u allen fijne kerstdagen en een Gezegend 2019 toe.

Groetend, Sietse Veenstra

kersttakje

Ester bemoedigt

 

Beste lezers,

Ester bemoedigt

Ruim een jaar geleden heeft pastor Piet van Veelen een prekenserie van negen preken onder deze titel laten drukken in een kleine oplage. 

De voltallige opbrengst van deze boekjes komt ten goede aan het werk van de Stichting Zending Zuid-Afrika,  oftewel…. bestemd voor de gemeenteleden te Madeni.

Er zijn nog enkele exemplaren te koop voor dit goede doel tegen betaling van € 10 en € 3 verzendkosten. Stort deze  € 13,00 op rekening:

 

NL60INGB0003875157 t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika.

Ester bemoedigt

Vergeet u niet uw naam en adres op de overschrijving te vermelden? Wij zenden u dan deze prekenserie meteen toe.

Wellicht een aanrader om in de komende kerstperiode cadeau te geven of te gaan lezen?

 

Met vriendelijke groeten,
 
Bestuursleden Stichting Zending Zuid-Afrka

Gebedsbrief december 2018

SZZ logo

Pietermartizburg 27 november 2018

Gebedsbrief December 2018

Pieter Kriel

Afgelopen zaterdag was de begrafenis van onze broeder Pieter Kriel. Het was een dankdienst want de begrafenis/crematie had al plaats gevonden te George in de Kaap.

Het is een verlies voor de kinderen, familie, de kerk, voor ons allemaal. Pieter werkte tot de laatste dag nog hard aan zijn Daystar boekjes. Het goede nieuws is dat zijn zoon, Jan, het Daystar werk zal overnemen. Hij is nog jong maar ‘n enthousiaste ondersteuner van de Daystar visie.

Komend weekend beginnen we met onze tent evangelisatie actie te emaVilakazini. We zijn op schema wat betreft de voorbereidingen en de posters worden vandaag of morgen opgehangen. Tevens gaan we ‘s avonds met een luidspreker de mensen uitnodigen om de tent te bezoeken.

Laten we bidden dat er een goede opkomst mag zijn en dat alle onderdelen elke avond zullen plaatsvinden en dat ook het dagprogramma met Bijbelstudie voor hen die de Here meer willen leren kennen, goed bezocht zal worden. Het avondprogramma bestaat uit zingen, bidden, evangelisatie d.m.v. de hartpresentatie en illustraties en natuurlijk de preek.

De predikers zijn Sibu (2x), Njabulo (2x), maMkonto (2x) en Veenstra (4x). De Bijbelstudie is voor hen die de Here hebben aangenomen.

De opkomst voor de kerkdiensten te Lysta valt tegen. Dat is jammer en daar moet aan gewerkt worden. Laten we beginnen met voor de leiders zoals de diakenen en ouderling Sibu te bidden dat zij zullen uitvinden waarom er velen niet meer naar de kerk gaan. Of misschien moeten zij ook de evangelisatie tent opzetten. Of misschien schort er iets anders aan het gemeenteleven.

We zijn al bijna aan het einde gekomen van 2018 en het jaar ging snel voorbij. We hebben nog een gezamelijke afsluitingsdienst de 23ste December en verder hebben we het verlovingsfeest van Sibu en Sindiswa Masondo, ’n meelevend meisje van onze kerk. Een trouwfeest bij de Zulu’s duurt ongeveer vijf dagen met allerlei gebruiken en dat wat de 16de zal gebeuren, is de eerste grote stap.

De bruidsschat is betaald en dan behoort het uiteindelijke trouwfeest later plaats te vinden. We beginnen die dag in de kerk en zullen dit ‘huwelijk’ zegenen en daarna gaan we naar de feesttent die dan op het erf van de Masondo familie zal staan. Zij wonen dicht bij de kerk te emaVilakazini.

Met vriendelijke groeten, Sietse.

Gebedsbrief november 2018

SZZ logo

Pietermartizburg, 30 oktober 2018

Gebedsbrief voor november,

Deze keer start ik de gebedsbrief met een verdrietig bericht dat hopelijk veel voorbede zal krijgen.

ds. kriel preekt te Madadeni (ds. Kriel preekt te Madadeni)

Ds. Kriel heeft de diagnose ontvangen van kanker in de dikke darm. Ze hebben al een operatie op hem uitgevoerd om een uitgang te maken aan de zijkant. Maar omdat hij al geruime tijd niet goed kon eten is hij erg verzwakt en kunnen ze nog niet met de chemotherapie beginnen of een andere operatie op hem uitvoeren. De doktoren zeggen dat ze niets meer voor hem kunnen betekenen, alleen de Here kan zijn Heelmeester zijn. Laten we de Here afsmeken om vanuit de hemel onze broeder te overschaduwen met Zijn kracht en het aangetaste weefsel wil vervangen met nieuwe. Ook heeft hij opgezwollen benen vanwege vocht en dat is veroorzaakt door een andere kanker en die behandeling is niet goed gegaan bij zijn lymfeklieren in de liezen. Ds. Kriel is de hoofd opsteller van de Daystar cursus die wij veel in onze gemeente gebruiken en begin dit jaar is zijn vrouw, Suzan, overleden.

 

Tent actie 1 december – 10 december te emaVilakazini

We hebben het programma voor de tentactie klaar. Wie doet wat en wanneer en nu komen we in de fase van de implementatie en het treffen van de voorbereidingen, zoals banken/stoelen organiseren, kleine preekstoel (de oude moet vervangen worden). Verhoging in de tent waar de prediker en de voorzangers opstaan gaan maken. Njabulo en Siya gaan die tien dagen bij de kerk en tent bivakeren en oppassen. We gaan de mensen te emaVilakazini uitnodigen via pamfletten en de week ervoor willen we zuster Mkonto vragen of zij met haar luidspreker ‘s avonds de mensen wil adresseren met het evangelie en hen te nodigen voor de tent actie. Ze doet dat vaak in haar eigen omgeving zo rond 19h en dan preekt ze. Dat lijkt me een goed idee en dat wij dan het transport in de avonden regelen. De predikers voor die 10 dagen zijn Sibu, Njabulo (die altijd met mij meegaat in de wijken Ntendeka en emaVilakazini en ook de keyboard bespeelt), zuster Mkonto (zij is lid van de Assemblies of God) maar is erg actief onder onze zusters, en zusters van andere kerken. Zij heeft al veel vaker in tenten gepreekt, en ikzelf.

Laten we bidden dat deze tent actie een succes mag worden in de zin dat er velen geraakt mogen worden door het Evangelie en de Here aannemen.

tentevangelisatie zuid-afrika

 

Gaan we door of stoppen we te Ntendeka? Er wordt terecht gevraagd of we nog door moeten gaan met het starten van een kerkgebouw alhier nu mijn pensioen met rasse schreden nadert; er zijn nog ongeveer drie jaren over. Laten we bidden voor wijsheid wat om te doen omtrent deze vraag of dat de Here ons een direkt antwoord geeft.

Tot zover deze gebedsbrief.

Met vriendelijke broedergroet,
Sietse.