Gebedsbrief mei 2019

SZZ logo


Gebedsbrief mei

In deze (wat langere) gebedsbrief gaan we stil staan bij de evangelisatie actie. Deze werd gehouden tijdens de Newcastle Show in Newcastle waar veel lokale maar ook verkopers van Johannesburg hun goederen aanboden. Daarnaast waren er veel attracties voor kinderen en er stond een kermis. Maar de opkomst viel tegen en veel verkopers klaagden dat de opkomst laag was en dat de grote toestroom van mensen niet plaatsvond. Dit is een teken dat het economisch niet goed gaat in de RSA. Dat  de mensen geen geld hebben voor dit vertier.

onze gezamenlijke stand

                       (onze gezamenlijke stand) 

Het was jammer dat onze partners van de Presbyteriaanse Kerk wel actief waren bij de voorbereidingen maar dat ze verhinderd waren door ziekte en werkverplichtingen tijdens de show. Verder hadden we een tegenslag op woensdag toen we de tent gingen opzetten; er was een probleem met onze stand. Er stonden al anderen mensen op onze plaats. We moesten op donderdag terugkomen en hebben een nieuwe plaats toebedeeld gekregen. Daardoor waren we erg verlaat.

enkele kinderen ontvangen Bijbels onderwijs

(enkele kinderen ontvangen Bijbels onderwijs)

Verschillende spulletjes arriveerden ook te laat zoals de poppen kast en het schoolbord om de evangelisatie presentatie te doen. Maar ondanks de verschillende tegenslagen zijn we begonnen en het plan was om door de zang vanuit onze tent de mensen uit te nodigen om te komen voor een korte kerkdienst. Onze zusters vroegen hen binnen te komen.

Dat werkte wel voor de Zulu’s maar de blanken staan daar niet voor open. Daarnaast trokken we kinderen door het spel met de dobbelsteen. Dit is een enthousiast spel geschikt voor jong en oud. Wij begonnen het spel en dan kwamen de kinderen kijken en die namen dan ook deel aan het spel en als we een groepje hadden dan sloten we af met een korte dienst met zingen, gebed en Bijbeluitleg.

Het waren niet alleen de kinderen die kwamen. We hebben ook met ouderen gesproken en dat was meer persoonlijk. We trokken hen met koffie en de frisdrank. Vooral frisdrank want het was ‘s middags erg warm. Ik heb een contact waar ik nog naar toe zal gaan en dit is een Zulu jonge man. Maar toen hij begon over de voorouder geesten, kreeg het gesprek een minder vriendelijke toon. Dat was jammer maar je moet wel duidelijk zijn in je evangelie presentatie wat de Bijbel zegt over dit onderwerp.

Ds. Marco is tweede van rechts   (Ds. Marco is tweede van rechts)

Ds. Marco van de Dopper Kerk uit Newcastle heeft veel tijd en energie aan deze actie besteed en was alle de dagen aanwezig. Van zijn gemeente kwamen ongeveer een tiental mensen bij de stand langs. Dat was verheugend maar hij vond dat aantal veel te laag. Hij heeft een keer gepreekt in het Engels voor de zulu’s in de tent. Ik was er donderdag en zaterdag. De actie duurde drie dagen, nl van donderdag tot en met zaterdag. Verder heeft zuster maMkonto meestal het Woord gebracht en ik heb mij geconcentreerd op de evangelisatie presentatie op het ‘flipover bord’. De zusters waren onze zangers en Njabulo verzorgde de begeleiding op het keyboard. Het was een goede manier om mensen met het evangelie te benaderen/confronteren.

enkele ‘bemanningsleden(enkele ‘bemanningsleden’)

Ik denk dat we het volgend jaar er wel weer heen gaan maar dan met een ietwat andere opzet. We zullen nog een evaluatie gesprek hebben met ds. Marco hierover. We zijn dankbaar dat het zo goed verlopen is en dat we het Evangelie op deze ietwat andere manier konden brengen aan de bezoekers van de show van Newcastle. Het is goed dat de kerk naar buiten toe treedt op nieuwe manieren.

Momenteel hebben we een drietal zieken in onze gemeente waar we graag voorbede voor willen vragen. Br Mabanga die bij de kerk woont als oppasser, ligt in het ziekenhuis met een aantal tenen die helemaal wegschrompelen en zwart worden en dat zwarte trekt door naar zijn wreef van de voet. De dokters willen deze voet onder de knie amputeren want ze zijn bang dat deze ‘ziekte’ door trekt naar boven toe met het gevaar dat dit hem zal doden. De onderzoeken wezen uit dat het geen suikerziekte is en ook geen aids, wat dan wel? Deze week willen ze een tweede dokter erbij roepen voor een second opinion.

Zuster Ntanda heeft wonden in de slokdarm en is erg mager geworden en krijgt nu voeding door het infuus. En tot slot onze zuster Khumalo van Ntendeka. Zij ligt in de hoge zorg afdeling (ICU) al langer dan een week. Ze heeft ademhalings problemen en andere complicaties. Ze heeft zwaar overgewicht en komt de deur haast niet uit, alleen dan in een rolstoel. Haar kleinzoon zag ons afgelopen zaterdag avond in het ziekenhuis en toen vroeg hij of we ook voor zijn oma wilden bidden omdat ze erg ziek is. Dat hebben Njabulo en ik gedaan en vandaag hoorde ik dat er nog niet veel verandering in haar toestand is gekomen. Laten we blijvend voor hen bidden.  

Tot zover deze gebedsbrief.

Zegen voor jullie allen. Dat je met ijver en vreugde het Christen-zijn in Nederland mag uitstralen.

Groetend, Sietse.

Gebedsbrief april 2019

SZZ logo

 Gebedsbrief april

Excuses dat deze gebedsbrief ‘te laat’ is.

Ik wil beginnen met te danken voor het feit dat we een ouderling erbij hebben en dat is Njabulo Mkhwanazi. Hij is een toegewijde gelovige met een grote ijver om het evangelie te verspreiden. We zijn erg dankbaar voor hem in de kleine wijk te emaVilakazini.

We zijn bezig om hem te laten wonen in de zinkplaten pastorie aldaar. Dit weekend gaan we de potten en pannen regelen en Mabanga, die bij ons al geruime tijd kerkt en lief is voor zijn biertje, gaan we bedanken dat hij vanaf de feestdagen tot en met nu toe op de kerk heeft gepast, maar dat Njabulo nu bij de kerk zal gaan wonen.

zinken kerkgebouw

De prayer night van vorige maand is goed verlopen. Vanwege de kleine kerk te emaVilakazini hebben we de jongeren van Nqutu niet uitgenodigd omdat zij vaak met drie bakkies komen en dan is de kerk al vol. Maar de opkomst van de plaatselijke jeugd viel wat tegen vanwege verschillende redenen maar zij die er waren, vonden het een erg geslaagde nacht. George Mokoena met zijn jongeren waren van de partij en die samen met zs Mkonto maakten de nacht tot een succes.

Het bijhouden van een eenvoudige boekhouding is men niet gewend en dit geeft dan ook de nodige problemen bij het verantwoorden van de inkomsten en uitgaven.  Het is belangrijk om transparant te zijn naar de gemeente toe dus gaan we ze dit leren. Het voorstel is om mw Nxumalo hier vrantwoordelijk voor te maken. Zij zal dan worden geholpen door een blanke zuster uit Newcastle. Laten we bidden dat zij dit goed oppakt en dat men het belang hiervan inziet.

Gezamelijke evangelisatie actie in NN. Ja, dit is een groot ding. Elk jaar wordt er in Newcastle een groot dorpsfeest (dit wordt hier ‘schouw’ genoemd) georganiseerd en dan krijgt de middenstand de gelegenheid hun waren aan te bieden en dan is er voor de jeugd een groot muziek festijn op zaterdag avond. Wij zijn daar van donderdag tot en met zaterdagmiddag. Alleen donderdag al worden ongeveer 9000 kinderen verwacht op die Schouw. Dit geeft al aan dat het iets groots is.

Onze stand/tent zal een bannier krijgen met de naam:

 ‘Johannes 3:16, come in and ask us’.

Aanstaande zondag hebben we weer een bijeenkomst met de andere twee kerken, nl. de Doppers en de Presbyeterianen, en dan hopen we de laatste regelingen te treffen. De zang, inrichting van de tent/stand, muziek en enkele andere zaken zijn al geregeld. De drie kerken individueel moeten hun eigen zaken regelen. Laten we deze grote actie met gebed versterken en dat het Evangelie duidelijk en met kracht mag verkondigd worden. ‘n Speciaal gebed voor zuster Mkonto die vooral voor ons zal gaan evangeliseren.

Tot zover deze gebedsbrief.

Met vriendelijke broedergroet, Sietse.

Gebedsbrief maart 2019

SZZ logo

 

Gebedsbrief voor maart 2019

Danken: Het zondagsschool werk draait goed omdat we nu wekelijks de lessen voorbereiden op de zondagmiddagen. Ik heb twee enthousiaste ‘juffen’ en dat is bemoedigend. En verder wil ik als dankpunt noemen dat we de 10de maart onze eerste avondmaalsviering zullen hebben te emaVilakazini. Vorig jaar hadden we altijd een gemeenschappelijke dienst en dan direkt ook vierden we het Avondmaal, maar dit jaar is het veranderd nu gaan we niet meer een keer per maand naar Lysta.

Bidden: We zijn druk bezig om groei te bewerken in de wijk te emaVilakazini. Dat doen we enerzijds door de gemeente te onderrichten om lichtdragers te zijn. Dat ze nieuwe schepsellen zijn en dat dat tot uiting komt in ons gedrag. Dit wordt gedaan in de cell groep en tijdens zondagsschool en in het Daystar werk, dat is onze training tot het worden van christelijke leiders.

Daarnaast hebben we deze maand een extra activiteit en dat is de prayer night voor de jongeren de 29ste maart. We nodigen dan de jongeren van Nqutu uit en die van onze collega George Mokoena en de genabuurde kerken. Natuurlijk hangen we posters op en vragen we de jongeren om hun onkerkelijke vrienden uit te nodigen. Dus we willen ook de jongeren oproepen om de Here Jezus te volgen. De kerk in emaVilakazini is wat kleiner dan die te Lysta maar deze gemeente wil ook graag activiteiten organiseren om mensen te trekken voor het Evangelie.

Lysta: Afgelopen zondag was de opkomst goed en daarnaast loopt de Daystar groep van Sibu erg goed. Hij heeft ‘n twintigtal studenten en dat is prachtig. Na de dienst blijven ze achter en eten dan ‘n broodje met een soort leverworst en aanmaak frisdrank. Daarna beginnen ze met hun training. Laten we bidden dat ze een gestadige groei mogen beleven in deze gemeente.

kerkevangelisatie madadeni

Evangelisatie actie Newcastle 25-28 April. Dit is een groots gebeuren in Newcastle waar de middenstand hun produkten aanbiedt en er ook muziekgroepen zullen zijn die de mensen zullen vermaken. Op deze beurs van de middenstand krijgen wij ook een stand en daar gaan wij dan evangeliseren. Deze actie doen we samen met de Presbyteriaanse Kerk en de Dopperkerk van Newcastle. De Presbyteriaanse Kerk zal zich focussen op de Engels sprekenden en de Doppers richten zich op de Afrikaans sprekenden en wij zullen het evangelie brengen in het Zulu. Laten we bidden dat de voorbereiding en samenwerking goed zal verlopen en dat deze diensten een sterke boodschap zullen uitdragen naar de bezoekers van deze beurs zodat mensen worden opgewekt om zich bij een van de betrokken kerken aan te sluiten om de Here te dienen. De drie kerken zullen om de beurt een dienst leiden die zal bestaan uit zang, gebed, ‘n oproepende evangelische boodschap met een oproep tot toewijding aan de Here. Daarna zal er koffie zijn met ‘n koekje om nog wat na te praten.

Baie dankie dat jullie voor ons willen bidden.

Sietse Veenstra.

Gebedsbrief februari 2019

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief februari 2019

De eerste gebedsbrief voor 2019. En we weten dat de tijd erg snel gaat. De tijd voor 2019 ligt nog vers in ons geheugen en nu is de eerste maand van 2019 alweer bijna voorbij.

Aan het begin van dit jaar zijn we druk geweest met de opstelling van een jaarprogramma. Dat is een belangrijke zaak. Er zitten dit jaar twee nieuwe dingen in, nl de huwelijks toerusting en lezingen over de bewaring van onze aarde. Het eerste punt is ingevoegd om een paar paartjes, m.n. Sibu en zijn vrouw, de basis regels voor een Christelijk gezin/huwelijk bij te brengen. De andere zaken zijn het zondagsschool programma, jeugdwerk en evangelisatie en toerusting. Evangelisatie neemt best wel een grote plek in in ons programma, maar we willen graag ook meer mensen bij de kerk krijgen.

kerk

Terwijl ik mij ervan bewust ben dat de onderlinge liefde en de liefde tot onze Heer ook automatisch leidt tot evangelisatie. Je kunt niet de onderlinge band der liefde opofferen aan de eis tot het doen van evangelisatie. Voor het jeugdwerk hebben we de gebedsnachten en de toerusting mbv de Daystar cursus. De zusters komen met hun eigen programma. Laten we bidden dat het programma het hele jaar door trouw zal worden uitgevoerd. Dit programma is een voortvloeisel van onze visie en die bestaat uit het doen van evangelisatie en het toerusten van nieuwe leden zodat we eigen leiders kweken die op hun beurt weer nieuwe gemeenten stichten en leiden. Dit programma geldt voor Lysta en emaVilakazini. De andere wijk te Ntendeka gaan we sluiten en de zusters van Madadeni die daar kerken zullen hopelijk gaan kerken of te Lysta of te emaVilakazini. De andere leden woonachtig te Ntendeka zullen worden ondergebracht bij twee andere gemeenten die nabij ons actief zijn. Bovenstaand gebedspunt leidt tot het tweede nl dat onze zelfstandige gemeente verder mag groeien in volwassenheid en daar zal ik nog een rol in spelen nl door toerusting, onderricht en begeleiding op de kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad heeft nog begeleiding nodig om leiding te geven aan de gemeente. En ik ben dankbaar dat zuster Magubane is toegevoegd aan de raad.

Het laatste punt betreft de verdere groei van de wijk emaVilakazini. We hebben een drietal leiders, tw zuster Nyembe en onze speciale broeder Njabulo (de keyboard onderwijzer) die niet zo makkelijk is in de omgang maar wel voor 100% is toegewijd aan de Here. Hij preekt ook als ik afwezig ben of wanneer ik mag preken te Lysta zoals aanstaande zondag. Laten we bidden dat deze prille gemeente mag groeien en stabiel raken. De derde persoon is de u wel bekende lange dominee uit het land van de friese koeien, die u met een zegengroet dag zegt tot de volgende nieuwsbrief.

Sietse Veenstra

Ps: We gaan ook een voetbal team ‘sponseren’ te emaVilakazini om een band te krijgen met de omgeving en vooral de jongeren. Aanstaande zondag ga ik twee ballen meenemen zodat ze kunnen beginnen met  oefenen.

Tussendoortje 3

SZZ logo

 

 

 

 

 

 

Madadeni,  18 december 2018.

Tussendoortje nummer 3

Het is feest, groot feest in Madadeni. Sibusiso heeft zich verloofd. En dat wordt gevierd met de ontvangst van veel geschenken op de Zulu manier. We willen u enkele foto’s laten zien. Geniet ervan.

Sibuso en verloofde (het gelukkige stel)

 Sibusiso op de knieen

(Sibu op de knieën. Schat…. wil je met me trouwen?)

Hi Brothers and Sisters.
Yesterday we had a big party.
I like to say thank you 👏🏻👏🏻 very much for your support and everything you give to make me a man today.
I have no words to say, but Thank u👏🏻 Thank u👏🏻😭😭

Sibusiso bied ring aan

 

Verder hebben we nog enkele foto’s van een dienst zoals deze gaat in emaVilakazini ontvangen. U weet, onze vrij nieuwe preekplaats.

kerkje emaVilakazini

 

 

 

 

 

Een plaatstalen kerkje, maar het voldoet uitstekend. Alleen de vloer is een ‘drama’.

 

ceremoniemeester SontoDit is Sonto, de master of ceremony.

 

Vanuit Madadeni en emaVilakazini wensen alle broeders en zusters u allen fijne kerstdagen en een Gezegend 2019 toe.

Groetend, Sietse Veenstra

kersttakje