Gebedsbrief oktober 2020

SZZ logo

 

 

 

 

 

Howick, 27 September 2020.

Voor de gebedsondersteuners in Nederland van de zendingsgemeente te Madadeni,

Goedenavond allemaal,

ik schrijf deze brief in de avond. De laatste gebedsbrief was van mei dit jaar. En nu zijn we vier maanden verder en de corona plaag in de wereld is nog lang niet over. Er wordt wereldwijd gevreesd voor een tweede uitbraak ervan. Hier in de RSA zitten we in beperkingsnivo een, dwz dat we de persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om ’n masker te dragen in het openbaar en afstand te houden en onszelf te ontsmetten.

Voor grote bijeenkomsten, zoals kerkdiensten, gelden extra regels zoals ik die vandaag heb ervaren in de kerk te Howick. Dat ging met masker op en ook zingen of neuriën moest met masker op. Verder moest iedereen handen ontsmetten en temperatuur opmeten en persoonlijke gegevens opschrijven. Ook zaten we allemaal 2meter uit elkaar.

Vandaag stuurde Sibu, onze ouderling van Lysta , enkele foto’s toe. Te emaVilakazini stierven op een dag een vader en een moeder! Erg triest. In de gemeente valt het gelukkig nog mee met de slachtoffers. Ook voor onze broeders en zusters is het erg lastig om al de regeltjes te handhaven.

Ze zijn blij en dankbaar voor de 5 keer welke we als zendingsorganisatie, voedsel hebben kunnen schenken aan gemeenteleden en omwonenden van de gemeentes Lysta en eMavilakazini. Het was echt ‘broodnodig’.

Binnenkort gaan we onderzoeken of er wederom een voedsel uitdeel actie nodig zal zijn. Er is nl ontzettend veel armoede, ook in onze gemeentes.

oktober bijeenkomst

De Classis vergadering, welke gepland was op 16 september is verschoven naar 10 november. Dan kan ons exit plan wat betreft de pensionering van mij ook besproken worden met de betrokken partijen. Graag voorbede voor een goede toekomst voor de gemeente te Madadeni. Het betekent dat de consulent, ds. Patrick Motloung, een grote maar mooie taak gaat ontvangen.

Laten we bidden dat de pilaren voor die toekomst, die de komende maanden geslagen worden, goed en sterk zijn voor een gezegende toekomst.

Hierbij volgen er nu nog een aantal gebedspunten welke de ouderlingen naar mij hebben opgestuurd:

  • de wereldwijde corona crisis
  • de gemeenten Lysta en emaVilakazini
  • de kerkenraad
  • de moeder van Sibu die ziek is.
  • dat Sibu werk mag krijgen zodat hij het financieel beter zal krijgen.
  • Het kerkbezoek te emaVilakazini neemt toe en Njabulo vraagt dat de bezoekers in de harten geraakt worden en dat ze een levende band met de Here Jezus krijgen.

Mag de Here jullie gebedstijd zegenen.

Met broedergroeten, mede namens alle gemeenteleden, Sietse

Situatie in Zuid -Afrika

SZZ logo

Stichting Zending Zuid-Afrika

 

 

 

 

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Zending-Zuid-Afrika heeft Herolina Veenstra ons een overzicht gezonden wat het Corona virus betekent voor Zuid-Afrika en onze gemeente Madadeni.

Herolina, dank daarvoor.

Covid-19 in Zuid-Afrika:

Howick, 12 augustus 2020.

Ik zal proberen een prentje te schetsen. Het is een heel complex probleem. Zuid-Afrika is een land van uitersten. Het land verkeert in een kritieke situatie, zeker wat haar economie betreft. De corona crisis heeft de problemen welke we nu hebben niet zozeer veroorzaakt maar wel de problemen duidelijk gemaakt. We waren reeds door Moodies gedegradeerd tot ‘rommelstatus’ en we zijn nu economisch in een recessie gekomen.

Het ging al erg slecht. Omdat we geen ‘belegging’ status meer hebben, is er erg veel geld uit het land weggevloeid. Dit alles is helaas aan een ding te wijten, en dat is de algehele corruptie en de algehele onmacht of onwil van de ANC om dit te stoppen.

Dit betekent voor de gewone burger in Zuid-Afrika dat de staatsinstellingen zoals: scholen, ziekenhuizen, openbare voorzieningen enz. zeer gebrekkig of geheel niet functioneren. Veel scholen hebben geen water en er is een tekort aan onderwijzend personeel. Dit betekent overvolle klaslokalen en geen toiletten.

Ziekenhuizen moeten zonder elektriciteit werken in de provincie Limpopo. Andere provincies hebben de duurste uitrusting maar geen opgeleid personeel.

Vooral met de Covid-19 situatie is de corruptie erg op de voorgrond getreden. Geld, welke bedoelt is voor de bestrijding van Corona, is reeds gebruikt en kan niet meer gebruikt worden waarvoor het bedoelt is.

De hoop leeft hier in Zuid-Afrika dat president Ramaposa in staat zal zijn de corruptie uit te roeien. Maar na de laatste corruptieschandalen, veroorzaakt door zijn eigen kabinetsleden, lijkt deze hoop vervlogen.

Wanneer er materialen welke nodig zijn bij de bestrijding van het Corona virus, zoals mondkapjes etc. afgeleverd moeten worden bij scholen en ziekenhuizen, dan gebeurt dit bij ons in Natal onder bewaking, anders bestaat de kans dat het wordt gestolen.

bewaking bij aflevering goederen

Gelukkig kijken ook de ‘gewone’ burgers naar elkaar om en er worden door de verschillende kerken vele voedselpakketten verspreid. Tevens heeft de regering extra geld als kinderbijslag gegeven. Ook het werkeloosheidsfonds, welke reeds bestond, is uitgebreid om nieuwe werklozen voor maximaal 3 maanden op te vangen. Op deze manier komt het extra geld bij hen terecht welke het echt nodig hebben. We denken hierbij vooral aan oma’s welke de kinderen opvangen. Omdat de scholen nog gedeeltelijk gesloten zijn krijgen de kinderen in de afgelegen, armere gebieden geen warm eten meer. Deze maaltijden zouden ze anders bij school ontvangen.

Wat betekent het voor onze gemeenteleden in Madadeni?

Ik denk dat veel mensen hun werk verloren hebben en dit ook niet meer terug zullen krijgen. De Corona crisis heeft in Zuid-Afrika meer dan een miljoen mensen EXTRA werkeloos gemaakt. En dan te bedenken dat de werkeloosheid al torenhoog is.

Meer mensen zijn afhankelijk geworden van de sociale toelagen.

De gemeenteleden zijn dan ook erg blij met het ‘regelmatig’ uitdelen van voedselpakketten aan onze allerarmsten. Dit zijn zowel gemeenteleden als ‘buurtgenoten’ bij de gemeentes Lysta en emaVilakazini.

uitdeling voedselpakketten

Kinderen in minder bevoorrechte gezinnen komen in een slechtere schoolstruktuur terecht waardoor ze op veel gebieden van kennis achter gaan blijven. Dit noemen we hier de vierde technische revolutie. Ook de kinderen van Madadeni zijn hier de dupe van.

ziekenhuis in zuid-afrika

Het ziekenhuis hier in Madadeni kan niet in de behoeften en benodigdheden van Corona patiënten voorzien.

Als gevolg van toenemende armoede is de criminaliteit in Madadeni erg toegenomen.

Van de politie in Madadeni kunnen onze mensen niet veel verwachten wat betreft orde en wetshandhaving.

In Madadeni is als gevolg van jarenlang wanbestuur op veel plaatsen geen water te verkrijgen. Dit betekent ook dat de sanitaire voorzieningen slecht zijn.

Op veel plekken neemt daarom de sociale onrust toe en komt dit met veel geweld en vandalisme tot uiting. Het is allemaal heel zorgelijk.

We hopen en bidden dat het land niet in een sociale onrust terecht komt, en vragen u/jullie dan ook om voor ons land, onze gemeenteleden en voor ons allemaal te bidden.

Met vriendelijke groet vanuit Zuid-Afrika,

Herolina Veenstra

Actiebulletin 4

SZZ logo

 Stichting Zending Zuid-Afrika

Wormer,16 juni 2020

 

 

 

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

We zijn heel blij u te kunnen melden dat de Kerkenraad van de gemeente te Madadeni afgelopen zondag voor de derde maal levensmiddelen pakketten heeft kunnen uitdelen. En deze keer hebben ze dat kunnen doen aan  70 gezinnen!  Een geweldig resultaat van de actie welke we de afgelopen maanden hebben gehouden. Totaal is er tot nu toe een bedrag van 6694,12 bij de penningmeester binnengekomen. Dat geld hebben we van vele sponsors mogen ontvangen. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Bijgaande foto’s laten zien dat het geld goed wordt besteed. Zondag de 14e juni is er een uitdeling geweest bij het kerkgebouw. En het mooie daarvan was ook dat alle ‘ontvangers’ na de kerkdienst tevens van een warme maaltijd hebben genoten, gekookt door de zusters diakenen! Prachtig toch? Met de complimenten aan hen van ons allen!

warme maaltijd 1

warme maaltijd 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad zond ons het volgende mailtje:

We lunchten met hen welke we van eten voorzagen na de kerkdienst. Voordat de dienst begon hebben we alles ontsmet. Wat een prachtige dag hadden we gisteren. Er meldden zich zelfs spontaan nieuwe leden, welke zich permanent met ons willen verbinden. We zijn blij dat we onze dienst weer mochten houden. Het werd voor ons een heel speciale dag. We danken God uit de bodem van ons hart en bedanken u dat u voor ons zorgt in deze moeilijke tijd welke we in ons land ervaren.

voedselpakketten 1voedselpakketten 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voedselpakketten 3De pakketten liggen klaar om te worden uitgedeeld

 

 

U kunt uw evt. bijdrage overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL60 INGB 0003 8751 57

t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

met vermelding voedselpakketten

Actie bulletin 3

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika

Wormer, 28 mei 2020

Actie bulletin nummer 3

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

inkoop voedselpakkettenAankopen bij de groothandel

voedselpakketten makenpakketten maken in de (lege) kerk

Vanuit de gemeenteleden te Madadeni ontvingen we heel dankbare berichten. En als je deze leest dan ben je heel blij en dankbaar dat je iets voor deze gemeenten kunt doen. In Zuid-Afrika betekent niet werken = geen geld = geen eten. Het is heel mooi om deze actie voor de mensen in Madadeni te kunnen houden.

Tot en met woensdagavond 27 mei hebben we 5420 euro! van u ontvangen

De mail welke we gisteravond ontvingen luidt:

Gistermorgen 26 mei gingen we naar de stad om wederom de boodschappen te kopen. Daarna begonnen we met het maken van de pakketten. Gistermiddag verdeelden we een aantal van de pakketten. Vandaag komen anderen deze halen bij de kerk.

Ja, het raakt ons om mensen te zien huilen als ze God bedanken dat Hij op zoek is naar hen.

Een aantal mensen meldde ons dat ze helemaal niets meer te eten in huis hadden, en dat wij komen om hen te redden.

We danken u broeders en zusters zoals als we zeiden dat er geen woorden zijn die kunnen beschrijven hoe we ons voelen. ( siyabonga kakhulu )

Hartelijk dank, God Bless de handen die 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻

Als bestuur van de Stichting Zending Zuid-Afrika willen we u allemaal heel hartelijk bedanken voor het resultaat van de actie.

Omdat de nood in Afrika hoog is, gaat onze actie (voorlopig) door en zorgen wij er zo voor dat er rondom het kerkgebouw geen hongersnood is.

U kunt u bijdrage overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL60 INGB 0003 8751 57

t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer met vermelding voedselpakketten.

blijde gezichten
Blijdschap op de gezichten

 

blijde buren        3 blijde buren

Dankbetuiging

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

         wachtende kinderen
blij met voedselpakket

De pakketten zijn uitgedeeld

Vanuit de gemeente te Madadeni ontvingen we bijgaande mail:

Goedemiddag broeders en zusters, we danken God dat Hij op uw hart heeft gelegd om ons levensmiddelen  te schenken. We hebben deze meteen aangekocht en daarna bij de gezinnen gebracht. In een pakket zijn de volgende producten vertegenwoordigd:

Maismeel, rijst, aardappels, vleespakket, suiker, bakolie, melkpoeder en wasmiddel.

De mensen zijn allen erg dankbaar en vroegen ons hun dank aan de gevers over te brengen. De mensen zijn heel gelukkig en het was een verrassing voor ons allemaal! echt , echt we hebben geen groot woord, maar God  weet hoe gelukkig we zijn. God Zegene jullie allemaal.

                                       voedselpakkettenHet podium in de kerk had de functie van tijdelijke opslagruimte.

De actie, welke we zijn gestart, heeft tot nu toe 2510 euro opgebracht! Er zijn 45 gezinnen mee geholpen. Binnenkort ontvangen deze gezinnen nogmaals een voedselpakket!

Een geweldig bedrag, onze penningmeester heeft al gezorgd dat de diakenen levensmiddelen konden aankopen. Vervolgens gaat hij nog enkele keren een bedrag storten zodat de mensen wederom de eerste levensbehoeften gaan ontvangen.
    Blijde ontvangers Blijde ontvangers!


zr. Nxumalozr. Nxumalo houdt precies bij waar de pakketten heen gaan

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gezien of gelezen is de nood in Afrika en vooral Zuid-Afrika nog steeds erg hoog. Daarom gaat de actie ook door. De binnen gekomen gelden gaan voor 100% rechtstreeks naar de diakenen van het Zendingsveld. Mocht u willen meehelpen? Stort dan uw bijdrage op onderstaand banknummer:

NL60 INGB 0003 8751 57 STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA (o.v.v. hongersnood) De mensen in Madadeni zijn U zeer dankbaartentkerk