Gebedsbrief maart 2020

SZZ logo

 Howick, 25 feb. 2020

Gebedsbrief voor maart 2020,

We zijn dankbaar voor alle goede dingen in ons leven en voor de problemen die we hebben. De Here zal Zichzelf niet als de Stille openbaren maar als de Een die met ons mee gaat en voor ons uit zal gaan. Laten we in Hem vertrouwen in al onze moeiten en dat die moeiten ons niet stil maken maar dat we blij blijven juist in die zware tijden. Amen. Zo is het. (Sa is ‘t en net ors! Om het in een vreemde taal te zeggen.)

Het vorige weekend zijn enkele bestuursleden van de Stichting bij ons op bezoek geweest in Madadeni. We hebben onder meer wederom gesproken over ons pensioen. Het pensioen van ons is laag en dat leidt tot spanningen in de relatie tussen de Stichting en zendeling-gezin. Dat is jammer en laten we bidden dat we ook hierin in vertrouwen op de Here zullen zien en dit samen met Hem zullen oplossen.

evangelie in een tent te zuid afrika

De tent actie is uitgesteld omdat anders het programma voor de bestuursleden te vol zou worden en het te druk wordt voor de zendeling want hij raakt ook op leeftijd.

We gaan dit weekend de datum van de tent vastleggen. Het wordt waarschijnlijk in de laatste week van maart. We willen het een in-huis-actie laten zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden. Sprekers van buiten af verwachten een vergoeding. De tent zal opgezet worden op het kerkterrein te Lysta. Laten we bidden dat het een groot instrument van de Here mag zijn om velen uit het duisternis te roepen tot het wonderbaarlijke Licht.

Enkele aandachtspunten: De ogen van Njabulo geven hem steeds grotere problemen. Hij heeft het meeste last van zijn ogen in de zomer als de zon fel is en hij een hoed moet dragen en ‘n zonnebril. De kerkenraad zal met hem regelen dat hij een Bijbel krijgt met een grote letter. Hij heeft al eerder een uitkering gekregen voor zijn oog-probleem. Het lijkt mij dat we dit wederom moeten aanvragen en dit zal de kerkkas dan ook ontlasten.

Verzelfstandiging betekent dat de leiding van de MRCC (Madadeni Reformed Community Church) steeds meer gaat doen en de zendeling en de zendende kerk steeds meer naar de marge bewegen moeten. Laten we bidden dat leiding van de MRCC dit goed gaat oppakken.

evangelische openlucht bijeenkomst zuid afrika

Zoals u vast nog weet: we hebben een heel grote tuin naast de kerk in Lysta. Helaas gebeurde daar niet zo veel. Na het bezoek van de bestuursleden wordt dit nu wel opgepakt. 

Afgelopen maandag is er een eerste vergadering geweest met degene die al wel gebruik maakten van de tuin en enkele nieuwe gegadigden. Ook zijn er nu goede afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat de mensen zelfvoorzienend worden en zelfs nog groenten en fruit kunnen gaan verkopen. We houden u op de hoogte.

Sibu is bezig met het zoeken van werk, echter dat wil niet goed lukken. Laten we bidden dat of Sibu of zijn vrouw, of beide, werk mogen vinden.

De water voorziening te emaVilakazini is een probleem. Soms is er een week lang geen water. Dan ben je aangewezen op de vrachtwagen die water brengt. Dan kun je uren in de rij staan. Juist bij deze problemen is het oog-probleem van Njabulo een handicap omdat hij niet ver kan zien. Dan moet eigenlijk iemand met hem mee gaan. Zuster Ntshangase heeft vorige week een aantal waterkannen naar hem toegebracht.

 Doei…. Goed bly….. Nisale kahle….   Sietse

kerkdienst zuid afrika

Gebedsbrief februari 2020

SZZ logo

 

 

 

 

Howick, 30 januari

Gebedsbrief februari 2020,

U wordt allen gegroet in de naam van onze Here Jezus Christus onze Verlosser en Zaligmaker.

Hij is het die ons draagt en verandert als we dat willen althans vooral het laatste. We zijn gereformeerd en dat op basis van Romeinen 12 verzen 1 en 2. We veranderen naar het beeld van onze Heer die in ons woont en dat zal naar buiten stralen.

Ik begin met een heel triest bericht. Het heeft een grote impact op onze gemeente. Afgelopen zondag hebben we de echtgenoot van mw Nxumalo, onze diaken en penningmeesteres en voorzitter van de kerkenraad moeten begraven. Dat was erg verdrietig en een groot verlies voor de familie.  Ook hij is slachtoffer geworden van het vele geweld wat hier gepleegd wordt in Zuid-Afrika.

De maand Februarie kent een paar evenementen die eigenlijk door gebed moeten gedragen worden. Hier komen ze.

De eerste is de komst van de afgevaardigden van de SZZ in februari. Ze zullen hier zijnvan de 15e-18e.tentevangelie zuid afrika

 

Er zullen over belangrijke zaken gesproken worden zoals de personele bezetting van de zending, de toekomst na het wegvallen van de zendeling, het pensioen van de zendeling en de financiële rapportage en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Wilt u deze hoofdmomenten a.u.b. in gebed bij de Here brengen?

Verder heeft de delegatie het verzoek dat de evangelisatie tent zal worden opgezet in deze tijd zodat zij die kunnen meemaken. Zo gezegd, zo gedaan. Het is geregeld maar daar komt wel het een en ander bij kijken. Zoals de voorbereiding en de voorzang en natuurlijk het werk dat de Here door ons wil gaan doen, nl dat mensen geconfronteerd zullen worden met de liefde en vergeving van God door Christus. De prediking zal verzorgd worden door ds Motloung, Njabulo, Sibu en de zendeling. De tentevangelisatie is van de 9e tot en met de 16e.

tentevangelie zuid afrika

Nog wat achtergrond info: Njabulo heeft het moeilijk met zijn ogen want zijn zicht wordt minder. Hij zou naar een oogarts zijn gegaan maar omdat er al vijf dagen geen water was, kon hij niet wassen en had hij geen nette kleren.

Het drop in centrum is nog druk bezig om de interne zaken op te lossen. Daarna gaan ze naar onze wijk om  nieuwe vrijwilligers voor het bestuur te kiezen 

Met broedergroeten,
Sietse Veenstra

Gebedsbrief december-januari

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief december/januari

Howick. 27 nov. 2019

Zondagsschool uitstapje Deze hebben we gehouden op de 23ste November. Het was zaterdag en het verliep allemaal goed. Helaas kreeg een jongetje een stevige snee in zijn voet omdat hij blootsvoets liep en in ‘n stuk glas stapte. Gelukkig had de badjuf een EHBO kit. Zij heeft hem een mooi verband gegeven. Ik had de kids nog goed gewaarschuwd om niet op blote voetjes te lopen omdat overal glas lag. Maar ja…..het zijn en blijven kinderen!zwembad met kinderen

Programma was: ontbijt, zondagsschool dienst, zwemmen, eten en weer zwemmen. Daarna een toetje (ijs) en om half 5 gingen we naar huis terug. De oudere jeugd liet het afweten. Zij wilden niet tegelijk met de kinderen van de zondagsschool op stap. Zij willen op een eigen plek zijn. De kinderen vonden het prachtig en we hebben aan groepsbinding gedaan zodat ze ons als leiding ook beter gaan leren kennen. Het  uitje was een groot succes.groepje kinderen

We zijn ook dankbaar en blij met de twee lerend ouderlingen. De een heeft nu een kleine koelkast en de ander een diepvries voor niet veel geld. Deze hebben we gekregen via ds Marco die een oproep in het Gereformeerd kerkblad van Newcastle had gezet.

Helaas is ds Marco beroepen door een andere  GKSA gemeente. Deze is 200km verder in Vrystaat. We hebben een goede tijd samen met hem gehad en daar zijn we erg dankbaar voor.man met kind

Siyathuthuka vooruitgang.

Afgelopen maandag had ik een gesprek met de bestuurder van de Sociale Dienst i.v.m. de eigendoms discussie van het Drop-in Centrum.

Herolina vond gelukkig een contract waarin de regels voor alle partijen inzake het Drop In Centrum worden beschreven. Dit geeft een duidelijk beeld van de oorsprong. De Stichting Zending Zuid-Afrika heeft het centrum gebouwd voor de aids kinderen welke wees zijn. De Stichting Siathataku mag het gebouw door de week gebruiken voor het bereiden van de maaltijden en uitdelen van medicijnen.

De kerkelijke gemeente Madadeni is eigenaar van het centrum. De kerkelijke gemeente houdt er zondag de eredienst en door de week kunnen er Bijbelstudies en vergaderingen worden gehouden.

Deze nieuwe bestuurder wist hier niets van.

Dit komt waarschijnlijk door de vele bestuurswisselingen van de Stichting Siathatuka.

Het is haar nu duidelijk waar het om gaat. Eerst moeten de financiën van deze Stichting op orde komen. Begin volgend jaar, in februari, zal er een nieuw comité gekozen worden welke het Drop In Centrum zal gaan beheren. Dit comité zal ook het contract gaan ondertekenen, want dat was om betreurenswaardige redenen helaas niet gebeurd. Dit is een groot dank- en gebedspunt.

kerstwens

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht.
en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.
                                                                                                                                                                           Matteüs 4:16

Deze maand willen we graag gebedstijd vragen voor de volgende onderwerpen:

  • Kerst gebedsnacht

Deze is gepland op 20 december te emaVilakazini. Het is een goede gelegenheid om het Evangelie te brengen in een omgeving waarin velen nog in het duisternis leven. Mag het Licht duidelijk schijnen die nacht.

  • Programma 2020

Binnenkort hebben we kerkenraad. Dan zullen de lerend ouderlingen hun kerkplan presenteren en daar zie ik naar uit.

Mag het een goede vergadering zijn met oa een goed plan voor 2020.

  • Gebed voor Themba.

Deze jonge man kwam bij ons om te leren hoe dominee te zijn.

Hij zit echter vast in het systeem van als je in tongen praat dan ben je pas een geestelijk christen.

Mag het zijn dat hij tot een Bijbels inzicht komt, zonder zich te verheffen boven anderen die dit niet doen.

Tot zover deze nieuws en gebedsbrief

De gemeenteleden van Madadeni en emaVilakazini wensen jullie een vreugdevolle kersttijd toe en ‘n zegenvol 2020.

Dezelfde wensen komen uiteraard ook van Sietse en Herolina Veenstra.

Tot de volgende brief voor februari.

Met broedergroet, Sietse.

kerstgedicht