Actie bulletin 3

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika

Wormer 28 mei 2020

Actie bulletin nummer 3

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

inkoop voedselpakkettenAankopen bij de groothandel

voedselpakketten makenpakketten maken in de (lege) kerk

Vanuit de gemeenteleden te Madadeni ontvingen we heel dankbare berichten. En als je deze leest dan ben je heel blij en dankbaar dat je iets voor deze gemeenten kunt doen. In Zuid-Afrika betekent niet werken = geen geld = geen eten. Het is heel mooi om deze actie voor de mensen in Madadeni te kunnen houden.

Tot en met woensdagavond 27 mei hebben we 5420 euro! van u ontvangen

De mail welke we gisteravond ontvingen luidt:

Gistermorgen 26 mei gingen we naar de stad om wederom de boodschappen te kopen. Daarna begonnen we met het maken van de pakketten. Gistermiddag verdeelden we een aantal van de pakketten. Vandaag komen anderen deze halen bij de kerk.

Ja, het raakt ons om mensen te zien huilen als ze God bedanken dat Hij op zoek is naar hen.

Een aantal mensen meldde ons dat ze helemaal niets meer te eten in huis hadden, en dat wij komen om hen te redden.

We danken u broeders en zusters zoals als we zeiden dat er geen woorden zijn die kunnen beschrijven hoe we ons voelen. ( siyabonga kakhulu )

Hartelijk dank, God Bless de handen die 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻

Als bestuur van de Stichting Zending Zuid-Afrika willen we u allemaal heel hartelijk bedanken voor het resultaat van de actie.

Omdat de nood in Afrika hoog is, gaat onze actie (voorlopig) door en zorgen wij er zo voor dat er rondom het kerkgebouw geen hongersnood is.

U kunt u bijdrage overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL60 INGB 0003 8751 57

t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer met vermelding voedselpakketten.

blijde gezichten
Blijdschap op de gezichten

 

blijde buren        3 blijde buren

Dankbetuiging

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

         wachtende kinderen
blij met voedselpakket

De pakketten zijn uitgedeeld

Vanuit de gemeente te Madadeni ontvingen we bijgaande mail:

Goedemiddag broeders en zusters, we danken God dat Hij op uw hart heeft gelegd om ons levensmiddelen  te schenken. We hebben deze meteen aangekocht en daarna bij de gezinnen gebracht. In een pakket zijn de volgende producten vertegenwoordigd:

Maismeel, rijst, aardappels, vleespakket, suiker, bakolie, melkpoeder en wasmiddel.

De mensen zijn allen erg dankbaar en vroegen ons hun dank aan de gevers over te brengen. De mensen zijn heel gelukkig en het was een verrassing voor ons allemaal! echt , echt we hebben geen groot woord, maar God  weet hoe gelukkig we zijn. God Zegene jullie allemaal.

                                       voedselpakkettenHet podium in de kerk had de functie van tijdelijke opslagruimte.

De actie, welke we zijn gestart, heeft tot nu toe 2510 euro opgebracht! Er zijn 45 gezinnen mee geholpen. Binnenkort ontvangen deze gezinnen nogmaals een voedselpakket!

Een geweldig bedrag, onze penningmeester heeft al gezorgd dat de diakenen levensmiddelen konden aankopen. Vervolgens gaat hij nog enkele keren een bedrag storten zodat de mensen wederom de eerste levensbehoeften gaan ontvangen.
    Blijde ontvangers Blijde ontvangers!


zr. Nxumalozr. Nxumalo houdt precies bij waar de pakketten heen gaan

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gezien of gelezen is de nood in Afrika en vooral Zuid-Afrika nog steeds erg hoog. Daarom gaat de actie ook door. De binnen gekomen gelden gaan voor 100% rechtstreeks naar de diakenen van het Zendingsveld. Mocht u willen meehelpen? Stort dan uw bijdrage op onderstaand banknummer:

NL60 INGB 0003 8751 57 STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA (o.v.v. hongersnood) De mensen in Madadeni zijn U zeer dankbaartentkerk

Help Zuid-Afrika de honger te bestrijden

SZZ logo

 

 

 

 

 

 

Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

 

kinderen wachtend op eten

 

kinderen met mondkapje

 

Corona: een ramp van ongekende omvang.

In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte Lock downs hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni.

“We want food!” Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te bewaken

De armen schreeuwen om voedsel

Ondanks de afschaffing van de Apartheid in 1994 is er nog steeds grote ongelijkheid in Zuid-Afrika. Wat dat betekent wordt door de corona-pandemie nu extra zichtbaar. De Zuid-Afrikaanse overheid verspreidt voedselpakketten, maar de organisatie daarvan is nog niet goed op orde. Dat leidt op bepaalde plekken tot woede, geweld, en plundering van supermarkten. “Het gaat hier niet over corona, maar over honger”, schreeuwt een man wanhopig

Ook wij als Stichting Zending Zuid-Afrika willen geld ophalen voor de eerste levensbehoeften. De diakenen gaan voedselpakketten samenstellen en deze aan gezinnen verstrekken welke dicht bij de gemeentes te Lysta en emaVilakazini wonen.

Ze hebben ons al een lijst van 50 adressen toegezonden.

Helpt u/jij ook mee?

NL60 INGB 0003 8751 57  t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer
met vermelding voedselpakketten.

voedselpakketten uitdelen