Actiebulletin 4

SZZ logo

 Stichting Zending Zuid-Afrika

Wormer,16 juni 2020

 

 

 

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

We zijn heel blij u te kunnen melden dat de Kerkenraad van de gemeente te Madadeni afgelopen zondag voor de derde maal levensmiddelen pakketten heeft kunnen uitdelen. En deze keer hebben ze dat kunnen doen aan  70 gezinnen!  Een geweldig resultaat van de actie welke we de afgelopen maanden hebben gehouden. Totaal is er tot nu toe een bedrag van 6694,12 bij de penningmeester binnengekomen. Dat geld hebben we van vele sponsors mogen ontvangen. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Bijgaande foto’s laten zien dat het geld goed wordt besteed. Zondag de 14e juni is er een uitdeling geweest bij het kerkgebouw. En het mooie daarvan was ook dat alle ‘ontvangers’ na de kerkdienst tevens van een warme maaltijd hebben genoten, gekookt door de zusters diakenen! Prachtig toch? Met de complimenten aan hen van ons allen!

warme maaltijd 1

warme maaltijd 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad zond ons het volgende mailtje:

We lunchten met hen welke we van eten voorzagen na de kerkdienst. Voordat de dienst begon hebben we alles ontsmet. Wat een prachtige dag hadden we gisteren. Er meldden zich zelfs spontaan nieuwe leden, welke zich permanent met ons willen verbinden. We zijn blij dat we onze dienst weer mochten houden. Het werd voor ons een heel speciale dag. We danken God uit de bodem van ons hart en bedanken u dat u voor ons zorgt in deze moeilijke tijd welke we in ons land ervaren.

voedselpakketten 1voedselpakketten 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voedselpakketten 3De pakketten liggen klaar om te worden uitgedeeld

 

 

U kunt uw evt. bijdrage overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL60 INGB 0003 8751 57

t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

met vermelding voedselpakketten

Actie bulletin 3

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika

Wormer, 28 mei 2020

Actie bulletin nummer 3

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

inkoop voedselpakkettenAankopen bij de groothandel

voedselpakketten makenpakketten maken in de (lege) kerk

Vanuit de gemeenteleden te Madadeni ontvingen we heel dankbare berichten. En als je deze leest dan ben je heel blij en dankbaar dat je iets voor deze gemeenten kunt doen. In Zuid-Afrika betekent niet werken = geen geld = geen eten. Het is heel mooi om deze actie voor de mensen in Madadeni te kunnen houden.

Tot en met woensdagavond 27 mei hebben we 5420 euro! van u ontvangen

De mail welke we gisteravond ontvingen luidt:

Gistermorgen 26 mei gingen we naar de stad om wederom de boodschappen te kopen. Daarna begonnen we met het maken van de pakketten. Gistermiddag verdeelden we een aantal van de pakketten. Vandaag komen anderen deze halen bij de kerk.

Ja, het raakt ons om mensen te zien huilen als ze God bedanken dat Hij op zoek is naar hen.

Een aantal mensen meldde ons dat ze helemaal niets meer te eten in huis hadden, en dat wij komen om hen te redden.

We danken u broeders en zusters zoals als we zeiden dat er geen woorden zijn die kunnen beschrijven hoe we ons voelen. ( siyabonga kakhulu )

Hartelijk dank, God Bless de handen die 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻

Als bestuur van de Stichting Zending Zuid-Afrika willen we u allemaal heel hartelijk bedanken voor het resultaat van de actie.

Omdat de nood in Afrika hoog is, gaat onze actie (voorlopig) door en zorgen wij er zo voor dat er rondom het kerkgebouw geen hongersnood is.

U kunt u bijdrage overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL60 INGB 0003 8751 57

t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer met vermelding voedselpakketten.

blijde gezichten
Blijdschap op de gezichten

 

blijde buren        3 blijde buren

Dankbetuiging

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

         wachtende kinderen
blij met voedselpakket

De pakketten zijn uitgedeeld

Vanuit de gemeente te Madadeni ontvingen we bijgaande mail:

Goedemiddag broeders en zusters, we danken God dat Hij op uw hart heeft gelegd om ons levensmiddelen  te schenken. We hebben deze meteen aangekocht en daarna bij de gezinnen gebracht. In een pakket zijn de volgende producten vertegenwoordigd:

Maismeel, rijst, aardappels, vleespakket, suiker, bakolie, melkpoeder en wasmiddel.

De mensen zijn allen erg dankbaar en vroegen ons hun dank aan de gevers over te brengen. De mensen zijn heel gelukkig en het was een verrassing voor ons allemaal! echt , echt we hebben geen groot woord, maar God  weet hoe gelukkig we zijn. God Zegene jullie allemaal.

                                       voedselpakkettenHet podium in de kerk had de functie van tijdelijke opslagruimte.

De actie, welke we zijn gestart, heeft tot nu toe 2510 euro opgebracht! Er zijn 45 gezinnen mee geholpen. Binnenkort ontvangen deze gezinnen nogmaals een voedselpakket!

Een geweldig bedrag, onze penningmeester heeft al gezorgd dat de diakenen levensmiddelen konden aankopen. Vervolgens gaat hij nog enkele keren een bedrag storten zodat de mensen wederom de eerste levensbehoeften gaan ontvangen.
    Blijde ontvangers Blijde ontvangers!


zr. Nxumalozr. Nxumalo houdt precies bij waar de pakketten heen gaan

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gezien of gelezen is de nood in Afrika en vooral Zuid-Afrika nog steeds erg hoog. Daarom gaat de actie ook door. De binnen gekomen gelden gaan voor 100% rechtstreeks naar de diakenen van het Zendingsveld. Mocht u willen meehelpen? Stort dan uw bijdrage op onderstaand banknummer:

NL60 INGB 0003 8751 57 STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA (o.v.v. hongersnood) De mensen in Madadeni zijn U zeer dankbaartentkerk