Gebedsbrief november 2018

SZZ logo

Pietermartizburg, 30 oktober 2018

Gebedsbrief voor november,

Deze keer start ik de gebedsbrief met een verdrietig bericht dat hopelijk veel voorbede zal krijgen.

ds. kriel preekt te Madadeni (ds. Kriel preekt te Madadeni)

Ds. Kriel heeft de diagnose ontvangen van kanker in de dikke darm. Ze hebben al een operatie op hem uitgevoerd om een uitgang te maken aan de zijkant. Maar omdat hij al geruime tijd niet goed kon eten is hij erg verzwakt en kunnen ze nog niet met de chemotherapie beginnen of een andere operatie op hem uitvoeren. De doktoren zeggen dat ze niets meer voor hem kunnen betekenen, alleen de Here kan zijn Heelmeester zijn. Laten we de Here afsmeken om vanuit de hemel onze broeder te overschaduwen met Zijn kracht en het aangetaste weefsel wil vervangen met nieuwe. Ook heeft hij opgezwollen benen vanwege vocht en dat is veroorzaakt door een andere kanker en die behandeling is niet goed gegaan bij zijn lymfeklieren in de liezen. Ds. Kriel is de hoofd opsteller van de Daystar cursus die wij veel in onze gemeente gebruiken en begin dit jaar is zijn vrouw, Suzan, overleden.

 

Tent actie 1 december – 10 december te emaVilakazini

We hebben het programma voor de tentactie klaar. Wie doet wat en wanneer en nu komen we in de fase van de implementatie en het treffen van de voorbereidingen, zoals banken/stoelen organiseren, kleine preekstoel (de oude moet vervangen worden). Verhoging in de tent waar de prediker en de voorzangers opstaan gaan maken. Njabulo en Siya gaan die tien dagen bij de kerk en tent bivakeren en oppassen. We gaan de mensen te emaVilakazini uitnodigen via pamfletten en de week ervoor willen we zuster Mkonto vragen of zij met haar luidspreker ‘s avonds de mensen wil adresseren met het evangelie en hen te nodigen voor de tent actie. Ze doet dat vaak in haar eigen omgeving zo rond 19h en dan preekt ze. Dat lijkt me een goed idee en dat wij dan het transport in de avonden regelen. De predikers voor die 10 dagen zijn Sibu, Njabulo (die altijd met mij meegaat in de wijken Ntendeka en emaVilakazini en ook de keyboard bespeelt), zuster Mkonto (zij is lid van de Assemblies of God) maar is erg actief onder onze zusters, en zusters van andere kerken. Zij heeft al veel vaker in tenten gepreekt, en ikzelf.

Laten we bidden dat deze tent actie een succes mag worden in de zin dat er velen geraakt mogen worden door het Evangelie en de Here aannemen.

tentevangelisatie zuid-afrika

 

Gaan we door of stoppen we te Ntendeka? Er wordt terecht gevraagd of we nog door moeten gaan met het starten van een kerkgebouw alhier nu mijn pensioen met rasse schreden nadert; er zijn nog ongeveer drie jaren over. Laten we bidden voor wijsheid wat om te doen omtrent deze vraag of dat de Here ons een direkt antwoord geeft.

Tot zover deze gebedsbrief.

Met vriendelijke broedergroet,
Sietse.

Gebedsbrief oktober 2018

SZZ logo

Pietermaritzburg, 4 oktober 2018

Gebedsbrief oktober

Afgelopen zondag hebben we inderdaad onze ‘open air’ dienst gehouden te emaVilakazini en dat ging goed. We hadden een ballonnen-boog gemaakt als decoratie en teken van vreugde en als trekpleister. De opkomst was maar mager. Wij waren op tijd, echter de broeders en zusters van Lysta waren aan de late kant omdat ze erfenis-dag hebben gevierd met als afsluiting een bring-en-deel maaltijd. Dus dat wisten we. Er waren een tiental kinderen en een paar zusters en een omaatje. Een broeder, Mazibuko, die al een paar keer bij ons had gekerkt, heeft de Here Jezus als zijn Verlosser aangenomen en daar zijn we erg dankbaar voor.

open-air kerk

We hadden drie getuigenissen en Njabulo de keyboard speler preekte ook. Ik was een van de getuigen en met mij waren dat zuster Zandile en zuster Khumalo, beiden van de wijk emaVilakazini. Nu gaan we op naar de volgende grote actie in november en dat is de evangelisatie tent en die zal twee weken actief zijn.

Wijk emaVilakazini op eigen benen

tijdelijk wijkgebouwDe zusters van emaVilakazini willen op eigen ‘stoom’ gaan en dat los van Lysta. Daar zijn we blij mee. We gaan een bankrekening openen en we hebben al een aantal broeders in ons midden. Dat zijn Mazibuko, Njabulo en More Love. En gisteren was er nog een oudere meneer bij ons die ook heel positief is. Dat zijn goede berichten. We zijn daar ook zeer dankbaar voor. Laten we bidden dat we zonder hulp van Wormer proberen te opereren vanaf het begin, dat zou het mooiste zijn. Onze diaken, zuster Nyembe, is ook weer terug uit Johannesburg en daar ben ik erg dankbaar voor want zij maakt een groot verschil in ons midden. Ze is altijd erg positief, actief en denkt goed mee. Een grote aanwinst voor de gemeente. Verder denken we er aan om een ‘night prayer’ te houden te emaVilakazini omdat dit  bij de jeugd in de smaak zal vallen.

Gemeente Lysta op weg

Het is natuurlijk heugelijk dat Sibu binnenkort gaat trouwen met onze jonge zuster uit emaVilakazini. Gaarne daar ook uw voorbede voor dat dit trouwen vreugdevol mag zijn met een duidelijk christelijk karakter tot opbouw van de gemeente. Sindiswa, de aanstaande bruid van Sibu, wil volgend jaar gaan studeren en zij moet alleen nog een goed examen schrijven maar dat lijkt mij geen probleem want zij is wel pienter.

Dit zijn zo de hoogte punten vanuit de drie wijken. De volgende keer wat meer over Ntendeka.

Met vriendelijke groet,
Sietse Veenstra.

Gebedsbrief september 2018

SZZ logo 

 

 

 

 

Gebedsbrief voor september

Howick, 28 augustus 2018

Danken:
Ik ben dankbaar voor de extra werkers om mij heen om samen te werken te emaVilakazini en Ntendeka. Dit zijn Njabulo de keyboard speler en zijn vriendin Zandi. Naast dat Njabulo een goede keyboard speler is, is hij ook goed onderlegd in de Schriften en is erg toegewijd aan de Here. Zijn vriendin is opgegroeid in een weeshuis en heeft eerst een paar jaar samen gewoond met een vriend, maar die relatie is voorbij. Ze werkt bij een Chinese kleding fabriek tegen een zeer laag loon, maar ze doet haar best om het goed te doen. Zij houdt ook veel van Jezus. Dus dat is om dankbaar voor te zijn.

kerkje met woning te emaVilakazini

Het kerkje met ‘woning’ te emaVilakazini

Dan heb ik ook nog zuster Ntanda die mee gaat naar Ntendeka zondags en maandags voor de cell groep. Zij is ook een toegewijde zuster.

 

Voorbede:
Gemeente Lysta op eigen benen. Op eigen benen staan is niet makkelijk maar het moet wel. Ik laat de leiders nu zoveel mogelijk zelf hun weg kiezen maar ik zal ze niet los laten. Ik zal ze als gelijken benaderen en ook zo behandelen. Ik hoop en bid dat ze trouw blijven aan de visie van de gemeente.

Afgelopen maandag hebben we onze eerste vergadering gehad te emaVilakazini met de kerkeraad in spe. Dit waren zuster Nyembe die ook diaken is, en Love More van Zimbabwe en Njabulo de keyboard speler. Dit is hopelijk een sterk team en ik verwacht veel van ze. Love More runt een eigen bedrijfje dat meubels maakt en verkoopt. Hij is daar erg druk mee en komt helaas niet altijd toe om de Daystar cursus voor te bereiden. Laten we voor hem bidden dat hij een goede verdeling mag vinden tussen werk en geloof. We hebben voorbereidingen getroffen om in december de tent op te zetten voor twee weken. We willen het met een laag budget doen en dus nu al met de voorbereidingen beginnen.

23 September hebben we onze eerste open air te emaVilakazini gepland. Van te voren gaan we de mensen uitnodigen met posters en ook via huisbezoeken willen we hun op de hoogte houden van de open air en de tent actie in december.

De situatie te Ntendeka staat nog in de begin schoenen maar er vinden wekelijks al kerkdiensten en zondagsschool en een cell groep plaats. We wachten nog steeds op toestemming van de vrouw van de chief om een terrein te krijgen/kopen waar we de kerk kunnen bouwen met een pastorie en ‘n toilet. Misschien moeten we er direct bij voegen dat we extra ruimte willen hebben om een gemeenschapstuin te kunnen opzetten, zoals we ook gedaan hebben te Lysta, dit werkt wel goed. De tuin te Lysta ligt er tegenwoordig weer ‘bewerkt’ bij.

Tot zover het nieuws vanuit de zending met de gebedsverzoeken erbij.

Baie dankie voor jullie voorbede en wij vergeten jullie ook niet in onze gebeden.

Vriendelijke groet,
Sietse.

Gebedsbrief augustus 2018

SZZ logo

Pietermaritzburg, 2 augustus 2018

Gebedsbrief Augustus

Danken:

vakantie

Vakantie cq bezoek aan Nl was opbouwend. We zijn erg dankbaar dat het kon. Het gesprek met het bestuur van de Stichting SZZ was opbouwend en ontplooiend. Het geeft mij verdere openingen. Ook het  gesprek met een andere man van Zimbabwe die ik in het vliegtuig ontmoette, zet mij verder op het spoor tot onderstaande initiatieven vermeld onder emaVilakazini en Ntendeka.

Voorbede: 

De gemeenteleden van Lysta willen meer duidelijkheid van de financiele commissie, de zusters Nxumalo en Ntshangase. Daarna zullen ze weer financieel gaan bijdragen. Nu denken ze dat er geld verdwijnt in de zakken van deze twee zusters. Om dit te voorkomen moet je een goede rapportage geven dat de collecte gelden op een goede wijze geadministreerd worden. Hier gaan we aanstaande zondag een begin mee maken en ik denk dat het financiële comité na twee maanden het groene licht moet krijgen van de gemeente. Zo niet dan moeten anderen de zorg van de financiën overnemen.

We hebben een nieuwe impuls voor de wijk te emaVilakazini, nl door sport contacten te leggen met mensen aldaar. We denken aan het organiseren van voetbal en karate training. Dit wordt dan onder de vlag van de kerk geregeld en daarmee willen we contacten leggen en invloed uitoefenen op de jeugd. Daarnaast zal er nu elke week ‘n cel bijeenkomst zijn. Tevens is een tijdelijke kerkenraad gekozen die elke maand bijeen zal gaan komen. De wijk te eMavilakazini wil ook graag hun eigen zaakjes regelen.

Te Ntendeka willen we ook wel de lijn volgen van emaVilakazini door sport te gaan organiseren voor de jongeren. En ook hier gaan we elke week ‘n cel bijeenkomst houden, maar we wachten nog even met het opzetten van een tijdelijke kerkenraad.

Gaarne voorbede voor deze nieuwe stappen en dat we inderdaad snel toestemming krijgen tot de bouw van een zinkplaten kerk met woning en toilet voor de wijk te Ntendeka.

Baie dankie en geniet van jullie vakantie,

Hartelijke groeten,
Sietse

Sietse Veenstra op bezoek

Beste lezers,

Zoals u wellicht al gelezen hebt: Sietse en Herolina Veenstra zijn voor een korte vakantie op bezoek in Nederland.

Op D.V. zondagmorgen 15 juli a.s. zal Sietse in of aan het einde van de kerkdienst vertellen over zijn werk in Zuid-Afrika.

We willen belangstellenden van harte uitnodigen om de kerkdienst welke om 10.00uur begint bij te wonen.

Na de dienst is er uiteraard tijd voor gesprek en een lekker kop koffie en of thee.?

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden Stichting Zending Zuid-Afrika

 

“De Wijngaard”
Dorpsstraat 134a
1531HP Wormer

Klik op de link hieronder voor een routebeschrijving.
Routebeschrijving.