Gebedsbrief juli 2019

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief juli

Na de verkiezingen en de staatsrede van Ramaphosa is het redelijk rustig hier bij ons. De electriciteits onderbrekingen zijn nu minder. Wel hebben we meer onrust op de wegen wanneer plaatselijke ontevreden groepen de wegen blokkeren en vrachtauto’s in de brand steken. Dat is nu een nieuwe vlaag van geweld/onrust dat recentelijk de kop opsteekt.

En inderdaad de regering doet niet wat ze belooft en dat wordt niet meer getolereerd.

De corruptie is nog steeds een grote zorg hier in de RSA en dat op alle vlakken van de samenleving, zelfs in de kerk jammer genoeg. Op het einde zijn het vooral de arme mensen die de dupe zijn van deze stelerij van ons staats geld. En we hebben het grote probleem van onkundige mensen die de gemeenten besturen. Vele gemeenten staan reeds onder curatele.

jgebedsbrief juli 2019 1

Zaterdag, 6 juli hebben we onze gezamelijke zondagsschool bijeenkomst van de twee gemeenten te Lysta en emaVilakazini. Dat wordt een dag van spel en bemoediging. De zondagsschool van Lysta verloopt goed met een mooie groep van kinderen, zo rond de twintig per zondag. Zuster Nomonde doet het met enthousiasme en het is leuk om met haar de zondagsschool te leiden.

Ik had een jonge zuster te emaVilakazini die het ook goed deed maar die is verhuisd en is niet meer bij ons. Laten we bidden dat de zondagsschool te emaVilakazini ook beter gaat lopen met mij als zondagsschool leider.

Enkele bestuursleden van de Stichting Zending Zuid-Afrika komen naar de RSA van 19-25 September en we gaan het o.a. hebben over de plannen voor de toekomst en daar hebben we Zijn leiding bij nodig. Laten we daarvoor bidden zodat het werk gestadig mag voortgaan en dat nog zoveel mogelijk Zulu’s het ware licht zullen gaan zien los van vooroudergeesten verering.

gebedsbrief juli 2019 2

Leiderschap van de kerk. Dit is een belangrijk punt. Niet alleen in de kerk maar ook in het bedrijfsleven en zelfs in het gezinsleven. Wij kiezen voor de leiding door een kerkenraad, dus een groep mensen/leiders onder de leiding van de Heilige Geest. Dit is een belangrijk principe vooral tegen de achtergrond van vele zelfstandige gemeenten die geleid worden door een leider.

Laten we blijven bidden voor deze kerkenraad van lysta en de kleine kerkenraad te emaVilakazini. We bidden dat deze twee gemeenten goed zullen worden geleid op een Bijbelse wijze.

Met vriendelijke groet,

Sietse Veenstra voor de zending in de RSA.

Gebedsbrief juni 2019

logo szz

 

 

 

 Howick, 27 mei 2019.

Gebedsbrief juni

Het is zwaar in de zending maar we lopen in het licht.

Na de verkiezingen is de overheid nu bezig met de formatie van een regering en president Ramaposa werkt aan zijn team.

Laat hij het aub goed doen want we hebben een goede regering nodig. Laten we hopen en bidden dat het beter zal worden. Beter in de zin van minder corruptie, maar dan moet er nog veel gebeuren. De corruptie is doorgesijpeld binnen alle lagen van de bevolking. We hebben zelfs corruptie in de kerk waar je het niet verwacht en dat is erg frustrerend. Laten we bidden dat de preken en gesprekken met gemeenteleden vruchten mogen afwerpen.

gelovigen

Laten we bidden voor onze ouderling Sibusiso. Hij is druk bezig met het zoeken naar werk en dat gaat niet zo vlot. Hij moet/wil voor zijn vrouw zorgen en daar heb je een baan voor nodig. We hebben al wat mensen die hem erbij willen helpen maar die kunnen ook maar beperkt wat doen. Hij heeft zelf al wat geprobeerd een klein restaurant op te zetten maar dat lukte niet en zijn huidige inkomsten zijn laag. Hij verdient weinig met zijn internet café en de distributie van medicijnen. Conclusie: hij moet een baan krijgen. Laten we daar voor bidden.

De situatie van de zieken is veranderd. Helaas is onze zuster te Ntendeka vorige week overleden (zuster Khumalo) omdat ze extra complicatie kregen boven op haar al zwakke lichaam en dat betekende het einde voor haar verblijf hier bij ons. Ze is nu bij haar Hemelse Vader.

Mabanga zijn been is geamputeerd boven de knie en hij is al weer een paar week thuis. Gisteren moest hij weer naar de kliniek want ze hadden te laat het verband van zijn been gehaald en dat veroorzaakte na-bloedingen. Dit had voorkomen kunnen worden indien er tijdig het eerste verband af was gehaald.

Zuster Ntanda is nog steeds erg zwak en er is geen verbetering opgetreden. Ze is vandaag weer naar het ziekenhuis geweest. Het probleem is dat ze te weinig bloed heeft en dat willen ze met medicijnen oplossen. Ze krijgt nu andere pillen. Ze is erg zwak en kan maar net een gesprek gaande houden zo moe is ze.

De Kerkenraad te Lysta is nog ‘jong’. Laten we veel voor hen bidden om wijsheid.

kerkenraad Lysta S A

Acties die op stapel staan zijn: organisatie van een jeugddag of nacht. Op 9 Juni (pinkster zondag) gaan we huisbezoeken doen. Te emaVilakazini is Njabulo bezig met het oprichten van een gemeenschapskoor en een voetbal team. Tot zover onze gebedsbrief met verzoeken.

Met lieve groeten vanuit de zending,
Sietse Veenstra.

Gebedsbrief mei 2019

SZZ logo


Gebedsbrief mei

In deze (wat langere) gebedsbrief gaan we stil staan bij de evangelisatie actie. Deze werd gehouden tijdens de Newcastle Show in Newcastle waar veel lokale maar ook verkopers van Johannesburg hun goederen aanboden. Daarnaast waren er veel attracties voor kinderen en er stond een kermis. Maar de opkomst viel tegen en veel verkopers klaagden dat de opkomst laag was en dat de grote toestroom van mensen niet plaatsvond. Dit is een teken dat het economisch niet goed gaat in de RSA. Dat  de mensen geen geld hebben voor dit vertier.

onze gezamenlijke stand

                       (onze gezamenlijke stand) 

Het was jammer dat onze partners van de Presbyteriaanse Kerk wel actief waren bij de voorbereidingen maar dat ze verhinderd waren door ziekte en werkverplichtingen tijdens de show. Verder hadden we een tegenslag op woensdag toen we de tent gingen opzetten; er was een probleem met onze stand. Er stonden al anderen mensen op onze plaats. We moesten op donderdag terugkomen en hebben een nieuwe plaats toebedeeld gekregen. Daardoor waren we erg verlaat.

enkele kinderen ontvangen Bijbels onderwijs

(enkele kinderen ontvangen Bijbels onderwijs)

Verschillende spulletjes arriveerden ook te laat zoals de poppen kast en het schoolbord om de evangelisatie presentatie te doen. Maar ondanks de verschillende tegenslagen zijn we begonnen en het plan was om door de zang vanuit onze tent de mensen uit te nodigen om te komen voor een korte kerkdienst. Onze zusters vroegen hen binnen te komen.

Dat werkte wel voor de Zulu’s maar de blanken staan daar niet voor open. Daarnaast trokken we kinderen door het spel met de dobbelsteen. Dit is een enthousiast spel geschikt voor jong en oud. Wij begonnen het spel en dan kwamen de kinderen kijken en die namen dan ook deel aan het spel en als we een groepje hadden dan sloten we af met een korte dienst met zingen, gebed en Bijbeluitleg.

Het waren niet alleen de kinderen die kwamen. We hebben ook met ouderen gesproken en dat was meer persoonlijk. We trokken hen met koffie en de frisdrank. Vooral frisdrank want het was ‘s middags erg warm. Ik heb een contact waar ik nog naar toe zal gaan en dit is een Zulu jonge man. Maar toen hij begon over de voorouder geesten, kreeg het gesprek een minder vriendelijke toon. Dat was jammer maar je moet wel duidelijk zijn in je evangelie presentatie wat de Bijbel zegt over dit onderwerp.

Ds. Marco is tweede van rechts   (Ds. Marco is tweede van rechts)

Ds. Marco van de Dopper Kerk uit Newcastle heeft veel tijd en energie aan deze actie besteed en was alle de dagen aanwezig. Van zijn gemeente kwamen ongeveer een tiental mensen bij de stand langs. Dat was verheugend maar hij vond dat aantal veel te laag. Hij heeft een keer gepreekt in het Engels voor de zulu’s in de tent. Ik was er donderdag en zaterdag. De actie duurde drie dagen, nl van donderdag tot en met zaterdag. Verder heeft zuster maMkonto meestal het Woord gebracht en ik heb mij geconcentreerd op de evangelisatie presentatie op het ‘flipover bord’. De zusters waren onze zangers en Njabulo verzorgde de begeleiding op het keyboard. Het was een goede manier om mensen met het evangelie te benaderen/confronteren.

enkele ‘bemanningsleden(enkele ‘bemanningsleden’)

Ik denk dat we het volgend jaar er wel weer heen gaan maar dan met een ietwat andere opzet. We zullen nog een evaluatie gesprek hebben met ds. Marco hierover. We zijn dankbaar dat het zo goed verlopen is en dat we het Evangelie op deze ietwat andere manier konden brengen aan de bezoekers van de show van Newcastle. Het is goed dat de kerk naar buiten toe treedt op nieuwe manieren.

Momenteel hebben we een drietal zieken in onze gemeente waar we graag voorbede voor willen vragen. Br Mabanga die bij de kerk woont als oppasser, ligt in het ziekenhuis met een aantal tenen die helemaal wegschrompelen en zwart worden en dat zwarte trekt door naar zijn wreef van de voet. De dokters willen deze voet onder de knie amputeren want ze zijn bang dat deze ‘ziekte’ door trekt naar boven toe met het gevaar dat dit hem zal doden. De onderzoeken wezen uit dat het geen suikerziekte is en ook geen aids, wat dan wel? Deze week willen ze een tweede dokter erbij roepen voor een second opinion.

Zuster Ntanda heeft wonden in de slokdarm en is erg mager geworden en krijgt nu voeding door het infuus. En tot slot onze zuster Khumalo van Ntendeka. Zij ligt in de hoge zorg afdeling (ICU) al langer dan een week. Ze heeft ademhalings problemen en andere complicaties. Ze heeft zwaar overgewicht en komt de deur haast niet uit, alleen dan in een rolstoel. Haar kleinzoon zag ons afgelopen zaterdag avond in het ziekenhuis en toen vroeg hij of we ook voor zijn oma wilden bidden omdat ze erg ziek is. Dat hebben Njabulo en ik gedaan en vandaag hoorde ik dat er nog niet veel verandering in haar toestand is gekomen. Laten we blijvend voor hen bidden.  

Tot zover deze gebedsbrief.

Zegen voor jullie allen. Dat je met ijver en vreugde het Christen-zijn in Nederland mag uitstralen.

Groetend, Sietse.

Gebedsbrief april 2019

SZZ logo

 Gebedsbrief april

Excuses dat deze gebedsbrief ‘te laat’ is.

Ik wil beginnen met te danken voor het feit dat we een ouderling erbij hebben en dat is Njabulo Mkhwanazi. Hij is een toegewijde gelovige met een grote ijver om het evangelie te verspreiden. We zijn erg dankbaar voor hem in de kleine wijk te emaVilakazini.

We zijn bezig om hem te laten wonen in de zinkplaten pastorie aldaar. Dit weekend gaan we de potten en pannen regelen en Mabanga, die bij ons al geruime tijd kerkt en lief is voor zijn biertje, gaan we bedanken dat hij vanaf de feestdagen tot en met nu toe op de kerk heeft gepast, maar dat Njabulo nu bij de kerk zal gaan wonen.

zinken kerkgebouw

De prayer night van vorige maand is goed verlopen. Vanwege de kleine kerk te emaVilakazini hebben we de jongeren van Nqutu niet uitgenodigd omdat zij vaak met drie bakkies komen en dan is de kerk al vol. Maar de opkomst van de plaatselijke jeugd viel wat tegen vanwege verschillende redenen maar zij die er waren, vonden het een erg geslaagde nacht. George Mokoena met zijn jongeren waren van de partij en die samen met zs Mkonto maakten de nacht tot een succes.

Het bijhouden van een eenvoudige boekhouding is men niet gewend en dit geeft dan ook de nodige problemen bij het verantwoorden van de inkomsten en uitgaven.  Het is belangrijk om transparant te zijn naar de gemeente toe dus gaan we ze dit leren. Het voorstel is om mw Nxumalo hier vrantwoordelijk voor te maken. Zij zal dan worden geholpen door een blanke zuster uit Newcastle. Laten we bidden dat zij dit goed oppakt en dat men het belang hiervan inziet.

Gezamelijke evangelisatie actie in NN. Ja, dit is een groot ding. Elk jaar wordt er in Newcastle een groot dorpsfeest (dit wordt hier ‘schouw’ genoemd) georganiseerd en dan krijgt de middenstand de gelegenheid hun waren aan te bieden en dan is er voor de jeugd een groot muziek festijn op zaterdag avond. Wij zijn daar van donderdag tot en met zaterdagmiddag. Alleen donderdag al worden ongeveer 9000 kinderen verwacht op die Schouw. Dit geeft al aan dat het iets groots is.

Onze stand/tent zal een bannier krijgen met de naam:

 ‘Johannes 3:16, come in and ask us’.

Aanstaande zondag hebben we weer een bijeenkomst met de andere twee kerken, nl. de Doppers en de Presbyeterianen, en dan hopen we de laatste regelingen te treffen. De zang, inrichting van de tent/stand, muziek en enkele andere zaken zijn al geregeld. De drie kerken individueel moeten hun eigen zaken regelen. Laten we deze grote actie met gebed versterken en dat het Evangelie duidelijk en met kracht mag verkondigd worden. ‘n Speciaal gebed voor zuster Mkonto die vooral voor ons zal gaan evangeliseren.

Tot zover deze gebedsbrief.

Met vriendelijke broedergroet, Sietse.

Gebedsbrief maart 2019

SZZ logo

 

Gebedsbrief voor maart 2019

Danken: Het zondagsschool werk draait goed omdat we nu wekelijks de lessen voorbereiden op de zondagmiddagen. Ik heb twee enthousiaste ‘juffen’ en dat is bemoedigend. En verder wil ik als dankpunt noemen dat we de 10de maart onze eerste avondmaalsviering zullen hebben te emaVilakazini. Vorig jaar hadden we altijd een gemeenschappelijke dienst en dan direkt ook vierden we het Avondmaal, maar dit jaar is het veranderd nu gaan we niet meer een keer per maand naar Lysta.

Bidden: We zijn druk bezig om groei te bewerken in de wijk te emaVilakazini. Dat doen we enerzijds door de gemeente te onderrichten om lichtdragers te zijn. Dat ze nieuwe schepsellen zijn en dat dat tot uiting komt in ons gedrag. Dit wordt gedaan in de cell groep en tijdens zondagsschool en in het Daystar werk, dat is onze training tot het worden van christelijke leiders.

Daarnaast hebben we deze maand een extra activiteit en dat is de prayer night voor de jongeren de 29ste maart. We nodigen dan de jongeren van Nqutu uit en die van onze collega George Mokoena en de genabuurde kerken. Natuurlijk hangen we posters op en vragen we de jongeren om hun onkerkelijke vrienden uit te nodigen. Dus we willen ook de jongeren oproepen om de Here Jezus te volgen. De kerk in emaVilakazini is wat kleiner dan die te Lysta maar deze gemeente wil ook graag activiteiten organiseren om mensen te trekken voor het Evangelie.

Lysta: Afgelopen zondag was de opkomst goed en daarnaast loopt de Daystar groep van Sibu erg goed. Hij heeft ‘n twintigtal studenten en dat is prachtig. Na de dienst blijven ze achter en eten dan ‘n broodje met een soort leverworst en aanmaak frisdrank. Daarna beginnen ze met hun training. Laten we bidden dat ze een gestadige groei mogen beleven in deze gemeente.

kerkevangelisatie madadeni

Evangelisatie actie Newcastle 25-28 April. Dit is een groots gebeuren in Newcastle waar de middenstand hun produkten aanbiedt en er ook muziekgroepen zullen zijn die de mensen zullen vermaken. Op deze beurs van de middenstand krijgen wij ook een stand en daar gaan wij dan evangeliseren. Deze actie doen we samen met de Presbyteriaanse Kerk en de Dopperkerk van Newcastle. De Presbyteriaanse Kerk zal zich focussen op de Engels sprekenden en de Doppers richten zich op de Afrikaans sprekenden en wij zullen het evangelie brengen in het Zulu. Laten we bidden dat de voorbereiding en samenwerking goed zal verlopen en dat deze diensten een sterke boodschap zullen uitdragen naar de bezoekers van deze beurs zodat mensen worden opgewekt om zich bij een van de betrokken kerken aan te sluiten om de Here te dienen. De drie kerken zullen om de beurt een dienst leiden die zal bestaan uit zang, gebed, ‘n oproepende evangelische boodschap met een oproep tot toewijding aan de Here. Daarna zal er koffie zijn met ‘n koekje om nog wat na te praten.

Baie dankie dat jullie voor ons willen bidden.

Sietse Veenstra.