Tussendoortje juli 2021

SZZ logo

Beste lezers,

De kerkenraad vanuit onze zustergemeente te Madadeni zond ons op 2 juni het volgende bericht met bijbehorende foto’s. Deze willen we graag met iedereen delen.

Bestuur Stichting Zending Zuid-Afrika.

Zending Zuid-Afrika

Madadeni, 2 juni 2021

Beste allemaal,

Ik hoop dat het goed gaat met iedereen. Hier in Zuid-Afrika zijn de dingen zo moeilijk, het aantal mensen dat besmet is met covid neemt elke dag toe en nu zijn we verhuisd naar niveau 4 en dat betekent dat alle dingen gesloten zijn, geen bijeenkomsten meer.Stichting Zending Zuid-Afrika

Maar in deze situatie gaan de goede dingen nog steeds door, vandaag had  Siyathuthuka Drop in Centre een programma om met kinderen te spelen en ze daarna wat te eten te geven.
Foto’s als volgt.

Bedankt God zegene jullie allemaal.

 

 

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Stichting Zending Zuid-Afrika

Nieuwsbrief mei/juni 2021

SZZ logo

Madadeni, 18 mei 2021

Nieuwsbrief mei/juni

Zusters en broeders,

Het is nog corona tijd in Zuid-Afrika. Ook bij onze gemeenten in Madadeni geldt dat er beperkingen zijn. Gelukkig mogen er wel weer zondagse diensten gehouden worden. Uiteraard met enkele beperkingen. Het leven wordt weer een beetje ‘normaler’.

Zoals we al eerder gemeld hebben is ds. Patrick Motlong nu de consulent vanuit de classis van de kerken te Zuid-Afrika.

Het is de bedoeling dat hij elke maand, de eerste zondag van de maand, in de gemeente van de wijk te Lysta de dienst zal leiden en daarna een kerkenraadsvergadering met de ouderlingen/diakenen van Lysta en emaVilakazini voorzit.ds. Patrick Motlong

De eerste vergadering, onder leiding van Patrick, was op 2 mei jl. We willen hierbij enkele zaken melden zoals deze binnen de kerkenraad zijn afgesproken. Het is nl zo dat Sietse Veenstra zich, zodra dit mogelijk is, gaat toeleggen op evangelisatie activiteiten. Ook daar hopen we binnenkort meer over te kunnen melden.

 1. De financiële zaken zijn besproken en er is een commissie gevormd welke ook elke maand de financiën zullen controleren en bijhouden. Tevens wordt ook maandelijks verslag gedaan aan de gemeenteleden. Tot nu toe waren de gemeenteleden niet zo ´gelukkig´ met de manier van rapporteren.
 2. Er wordt op aangedrongen om meer te doen met online betalingen. Één lid van de kerkenraad zal een app van de Standard bank installeren zodat er ook via de bank online betaald kan worden.
 3. Na de maandelijkse rapportage aan kerkenraad en kerkleden wordt er dan een rapportage van de inkomsten en uitgaven opgesteld en aan de Stichting toegezonden.
 4. De kerkenraad zal plannen maken om de leden te leren over de noodzaak om hun bijdragen aan de kerk te geven. Er is best wat ´aanmoediging´ nodig.
 5. De kerkenraad heeft een werkplan voor 2021 opgesteld. Maandelijks zal worden getoetst wat er op het programma staat.

De notulen is een gezamenlijk ‘project’ van Patrick Motlong tezamen met de evangelisten Njabulo en Sibu.

Dit waren zo de belangrijkste punten uit het verslag van de eerste kerkenraadsvergadering, welke we via Sibu mochten ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Bestuursleden Stichting Zending Zuid/Afrika

Gebedsbrief maart 2021

SZZ logo

Madadeni 3 maart

Gebedsbrief voor de maand maart 2021

Wij groeten u allen in de naam van onze Here Jezus Christus.

Hier in Zuid-Afrika is de corona nog steeds heftig. Het treft ons als kerken zwaar.
Veel gelovigen zijn teruggezakt vanwege de beperkingen. Er wordt minder gekerkt en de gemeenschap is minder geworden.
Het is nu weer tijd om de schade te overzien en de gelovigen op te roepen de gemeenschappelijke diensten te hervatten.

De preeklessen te Nqutu zijn nog steeds niet hervat en dat is wel jammer. Het is vooral ook bedoelt om de band tussen de ouderlingen en de leiders van Nqutu en Madadeni te versterken.

foto gebedsbrief maart 2021

De cell groepen zijn weer begonnen en het toerustings materiaal wordt vertaald, zodat de ouderlingen ‘gemakkelijk’ de lessen kunnen voorbereiden in het zulu. Het gemeenschapsleven begint weer ‘n beetje op gang te komen en dat moet ook. Laten we bidden dat de Here deze diensten zal zegenen qua pastorale ondersteuning maar ook qua evangelisatie.

Komende zondag, 7 Maart zal ds Motloung worden voorgesteld aan de gemeente te Madadeni in de eredienst. Ds Motloung is predikant in de zulu gemeente te Vryheid en hij zal elke maand naar Madadeni komen om de kerkenraad voor te zitten en zodoende de kerkenraad te ondersteunen in hun proces om te komen tot een aanstekelijke gemeente.

De komst van ds. Motloung is een grote stap vooruit in de richting van verzelfstandiging en ook in de samensmelting van onze gemeente te Madadeni met het kerk verband van de Gereformeerde Kerk.

Dat we ondersteuning krijgen in het verzelfstandigingsproces van de kant van de Zuid-Afrikaanse kerk is een goede zaak en zo hoort het ook te zijn omdat onze gemeente een Zuid-Afrikaanse kerk moet worden geïncorporeerd in de lokale structuur.

Dit moet dan zijn op tweeërlei vlak, nl geestelijk en financieel. De geestelijke steun wordt gegeven maar de financiële steun is moeilijk omdat veel Gereformeerde kerken in leden aantallen achteruit gaan en er financieel niet sterk voor staan.

Laten we bidden dat de gemeenten met zo weinig mogelijk geld toch nog goed gemeente weten te zijn en dat de Evangelische roepstem duidelijk mag uitgaan naar de ongelovige omgeving van Madadeni.

gebedsbrief maart 2021 foto kinderen

Tot slot laten we bidden voor ons mooie land met haar vele problemen zoals corruptie en geweld veelal tegen vrouwen en kinderen.

De regering komt nu onder de loupe door de Zondo commissie die corruptie onderzoekt en aan de kaak stelt. Het is erg teleurstellend dat oud president Zuma niet wil verschijnen voor deze commissie terwijl hij die zelf heeft ingesteld.

Hij gaat liever de bak in, zegt hij. Wel, laten we hem dit dan gunnen. Mogen de kerken ook een bijdrage leveren in dit proces van zuivering van corruptie. Het gezinsleven is ook grotendeels verbrokkeld en het is ook een teleurstelling dat ‘n goed gezinsleven niet gebruikt kan worden in de opbouw van ons land.

Laten wij bidden dat de gelovigen hierin het voortouw nemen om het huwelijk te waarderen en te herstellen.

We danken jullie voor jullie getrouwe gebeds ondersteuning en financiële ondersteuning. De Here zegene jullie rijkelijk. Amen.

Gebedsbrief februari 2021

SZZ logo

 

 

 

 

 

Howick, 4 februari 2021

Gebedsbrief februari,

Het jaar is al weer ‘n maand aan de gang en de tijd gaat erg snel. Het is overal gelijk over de wereld; de corona zet ‘n stempel op ons leven en geeft beperkingen. Maar ook angst en voorzichtigheid. Als je nu het nieuws hoort over de situatie in Nederland of in Zuid Afrika het verschil is niet zo groot.

Voor ons als gelovigen is het ‘n moeilijke en gevaarlijke tijd omdat we niet naar de kerk kunnen en dat is een grote belemmering in het gemeenteleven en het is een negatieve factor voor ons als gelovigen. Geen gemeenschappelijke kerk/erediensten voor ongeveer een half jaar. Wij mogen nu zondag weer naar de kerk toe maar toch is er nog de beperking dat er niet meer dan 50 gelovigen in de kerk mogen zitten.

gelovigen

Maar er is wel een negatieve invloed op het gemeente leven. Door de corona is de routine van het gaan naar de kerk weggevallen en er is gezocht naar alternatieve manieren om het Woord te horen c.q. te zien. Het gevaar zit er in dat de gelovigen gaan zeggen/denken dat we ook wel kunnen geloven zonder de kerk als gemeenschap van gelovigen welke een motiverende rol speelt in het gemeenteleven. Laten we bidden dat het kerkbezoek en/of het lidmaatschap niet te veel zal afzakken.

Het besluit van de regering bij ons dat er maximaal 50 leden in de kerk mogen, is niet een groot probleem bij ons want wij zitten daar nog net onder wanneer we een gezamenlijke dienst hebben. Te Madadeni en emaVilakazini gaan de deuren ook weer open en daar zijn de broeders en zusters blij mee. Laten we bidden en hopen en organiseren dat de corona zich niet zal verspreiden door onze kerkdiensten. Laten we daar ook voor bidden deze maand.

ds Motloung

In maart zal ds Motloung zijn ‘intrede’ doen te Madadeni en laten we bidden dat hij dit met liefde, inzicht en vrijmoedigheid mag doen.

Hij zal eens in de maand komen om de kerkenraad voor te zitten en de kerkenraad ondersteunen met raad en daad. Laten we bidden dat hij en de kerkenraad en het Stichtingsbestuur goed zullen samenwerken tot verzelfstandiging van de gemeente Madadeni.

In januari hebben we afscheid moeten nemen van onze diaken, zuster genaamd Elizabeth Magubane. Ze woonde op zichzelf met een paar kleinkinderen en ze werd ziek en kon niet meer voor de kinderen zorgen. Daarna ging ze naar familie toe en dezelfde avond overleed ze daar tot ons aller verdriet. De reden van haar overlijden is ons niet duidelijk maar haar bloeddruk was te laag dat weet ik nog wel. Of het covid was, heb ik nog niet gehoord. Op de dag van haar begrafenis overleed tot extra verdriet ook nog haar broer. Dus dat was een dubbel verdriet bij de familie Magubane.

houten kruis op muur

De gemeente heeft haar beste beentje voor gezet en getracht om de familie te troosten. Dat was een gemeenschappelijke actie met vrijdagavond een nachtwake en op zaterdag werd de dienst gehouden.

Het is wel een verlies voor de familie, gemeenschap van Lysta en onze gemeente. Ze was een actieve zuster en altijd bereid om deel te nemen aan de activiteiten van de gemeente. Laten we bidden dat de kerkenraad dit verlies kan opvangen en met veerkracht deze twee wijken kan leiden en versterken in het geloof.

 

Dat onze gemeenten als gemeeschapskerk ook het licht mogen zijn in hun omgeving in de breedste zin van het woord zoals zuster Magubane dat ook probeerde.

Laten we ons blijven richten op de Here door Hem te volgen en gehoorzamen en te verhogen tot eer van Hem en tot blijdschap in onze harten.

 

Tot wederhoor,   Sietse,

namens de broeders en zusters te Madaden.

Doei zoals jullie dat zeggen in Nederland.

gelovigen bij kerk

Tussendoortje december 2020

SZZ logo

 

 

 

 

 

Madadeni, 22 december 2020

Beste zusters en broeders,

Vanuit Madadeni nog een bericht over de voedselactie welke we deze week aan het houden zijn. Zo vlak voor de kerstdagen is het een heel welkome actie.

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

Zoals u ziet hebben we wederom geld uit de Stichting ontvangen en we zijn als kerkenraad bezig om inkopen te doen en pakketten samen te stellen.

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

De inhoud van de voedselpakketten bestaat uit onder andere: maismeel voor onze belangrijkste voedselbron = milipap, aardappels, rijst, olie.

Het corona virus heeft in Zuid-Afrika weer heftig toegeslagen. We zijn dan ook ontzettend dankbaar dat we onze medemensen in de buurt van onze gemeentes kunnen ondersteunen. We mogen zo de liefde van Christus aan hen laten zien. We hebben mogen ontvangen, en dat willen we ook gaan uitdelen.

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

Heel hartelijk dank voor uw financiële giften welke u aan de Stichting heeft gedaan zodat wij dit voedsel konden aankopen.

Baie dankie.

Met de hartelijke groeten

Kerkenraad Geref kerk Madadeni

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

een blijde zuster

 

Mocht u (wederom) mee willen doen aan de voedselactie voor de mensen in Madadeni? Heel fijn, hierbij het bankrekening nr: NL60 INGB 0003 875 1 57

t.n.v. STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden SZZ Wormer

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

een buurtbewoner uit de gemeente te Lysta

 

voedselhulp actie Stichting Zending Zuid-Afrika

Gebedsbrief december 2020

SZZ logo

 

 

 

 

Howick, 30 November 2020

Gebedsbrief voor December 2020,

Het jaar zit er weer bijna op en het is vinnig/snel gegaan. Het is altijd een tijd van terugblikken en naar voren kijken met goede voornemens.
Laten we leren van onze fouten en de Here vragen om ons te vergeven. En het beter te doen in het komend jaar met Zijn hulp.
Dat is sneller geschreven dan gedaan maar het lijkt mij een goede visie en ‘t klinkt Bijbels, voor mij althans, en daar kun je wat mee.
En laat het niet bij aanhoren blijven en beamen maar het ook doen zoals Jezus van ons vraagt in Mattheus 7:24 ev.
Dankbaar zijn we voor het vele wat we mochten leren oa de teerheid van het leven met de aanval op ons allen in de ‘persoon’ van corona. Laten we dankbaar zijn voor gezondheid, bed, eten en lachen, en dat we kunnen getuigen.
stichting zending Zuid-Afrika

De zending gaat ook door, ook na de corona. Bij ons in de RSA was het sterfte cijfer rond de 10% en dat is laag. Verschillende personen hebben daar een reden voor trachten te vinden maar dat viel/valt niet mee. De corona levensstijl is er nog steeds omdat de ziekte er ook nog steeds is.
Voor velen is de ziekte voorbij hier in de RSA maar dat is een voorbarig. Laten we bidden dat de tweede golf niet zo sterk is.
In de zending/onze kerk gaat het zoals bij vele kerken, nl de opkomst is lager geworden door de beperkingen die ons zijn opgelegd. Dankbaar zijn we dat er ook nieuwe mensen bij de kerk zijn gekomen. Waarschijnlijk mede door de voedsel pakketten die een teken van liefde zijn voor de mensen hier.
Anderen steken de draak ermee maar dat heb je altijd en daar moet je je niet door laten leiden.
stichting zending Zuid-Afrika

De gevolgen van de corona aanval zijn er nog steeds met een terugslag in vele levens met hogere voedsel prijzen. Nog erger is het verlies van inkomen in de vorm van ontslag of vermindering van inkomen.
De corona toelage van de overheid is ook gestopt in november en dat is ook een tegenslag voor vele uitkering trekkers.
We zijn blij en dankbaar dat er nog twee keer een voedsel actie wordt geregeld door de Stichting in deze twee moeilijke maanden. Januari is vooral moeilijk na de dure maand December. Dit mede vanwege de extra kosten wanneer de kinderen weer naar school gaan. (schoolkleren, boeken, schoolgeld ea).

Op 8 December hebben we een gemeenschappelijke kerkenraadsvergadering met de de leiders van Kwandeni van Nqutu/Vryheid, dit is de kerkenraad van ds Patrick (Motloung), die ons komt assisteren vanaf januari 2021.
stichting zending Zuid-Afrika

Gaarne jullie voorbede voor deze belangrijke vergadering zodat er een stevig fundament kan worden gelegd voor de gemeente van Madadeni naar de toekomst toe.
De classis heeft ons het mandaat gegeven om verder te gaan en de details nu in te vullen zoals hoe vaak komt ds Patrick naar Madadeni en wanneer en wat voor kosten zijn daaraan verbonden?
Ds Patrick zal zich richten op het reilen en zeilen van de gemeente en ondergetekende zal het evangelisatie werk voor onze twee wijken benadrukken zodat er nieuwe mensen bij de kerk komen.
Dat is ons plan, en ik denk dat de Here daar geen bezwaar tegen heeft. Ik denk dat Hij dit van harte toejuicht en zal zegenen.
stichting zending Zuid-Afrika

Dit zijn momenteel zo ongeveer de hoofdmomenten uit de zending.
Ik hoop dat jullie een goede afsluiting mogen hebben van 2020 en ‘n Gezegend 2021.
Dat de kerst niet alleen gaat over gezelligheid, eten en geschenken, maar dat we Zijn Koninkrijk voorop stellen (Mattheus 6:33) en hoe we dat in de praktijk gaan brengen.

Vriendelijke groeten vanuit Madadeni.
Sietse Veenstra en gemeenteleden.

stichting zending Zuid-Afrika

Gebedsbrief november 2020

SZZ logo

 

 

 

 

Pietermaritzburg, 20 oktober 2020

Geliefde gebedsondersteuners,

Ik las net een stukje over dankbaarheid en hoe belangrijk dat is. (Numeri 11:22) Laat er altijd dank in onze harten zijn zodat de Heilige Geest ons kan blijven leiden en vullen met zijn aanwezigheid. Er zijn genoeg redenen om in de val van negativiteit te vervallen. Ook hier in de RSA, maar laten we blijven zien op Hem die voor ons zorgt en een plan heeft.

Met ontsteltenis hebben we kennis genomen van het in de brand steken van het huis van zuster Nxumalo. Met dank aan de Stichting, ivm financiele ondersteuning, kunnen wij hier nu aan de gang om haar te helpen met schoonmaken en repareren van haar huis. Ook al hun kleren en bedden zijn verbrand en de koelkast is gestolen. Momenteel woont ze bij een vriend van de gemeenteraad. De vrijwilligers uit de gemeente gaan beginnen met de opknap actie. Foto’s zullen volgen.

Laten we bidden dat de kerkenraad sterk zal staan in het leiden van de gemeente met vrijmoedigheid. De zondagse kerkdiensten zijn belangrijk om bij te wonen, maar door de week is het belangrijk om deel te nemen aan cell groep bijeenkomsten. Daardoor kan het evangelie dieper werken in de harten van de gelovigen. De ouderlingen hebben deze taak op zich genomen samen met zuster Magubane. Mag dit een goede uitwerking hebben, mede door jullie gebed. Er zullen drie cell groepen zijn nl twee te Lysta —die geleid zullen worden door Sibu en zs Magubane— en een te emaVilakazini, geleid door Njabulo.

10 November hebben we de classis bijeenkomst en zal mijn exit plan besproken worden. Dit omvat dat we vragen dat ds Motloung de gemeente Lysta zal assisteren door maandelijks de kerkenraadsvergadering te leiden van Lysta en een jaar alvast optrekt met de gemeente voordat ds Veenstra met pensioen gaat in juni 2022. In de laatste periode van ds Veenstra van zijn bediening zal hij zich toeleggen op evangelisatie. Om meer mensen in de gemeente te krijgen. Laten we bidden dat deze vergadering mag gaan zoals wij het gepland hebben.

vergadergezelschap

Het programma voor 2021 wordt nu opgesteld. Er zal dus veel aandacht gegeven worden aan evangelisatie en laten we bidden dat dat een succes wordt doordat we veel bidden met dankbaarheid in onze harten.

Met vriendelijke groet uit het zendingsveld,
Sietse

Tussendoortje oktober 2020

SZZ logo

 

 

 

 

Wormer, 26 oktober 2020,

Broeders en zusters,

Vanuit de kerenraad van onze gemeente te Madadeni ontvingen we bijgaande foto’s. Deze zien er ‘treurig’ uit. Het huis van onze zuster MaNxumalo (de voorzitter van de kerkenraad) is door vandalen in brand gestoken. Het droevige is tevens dat de man van onze zuster enkele maanden geleden is overleden.

uitgebrande slaapkamer

(slaapkamer niet meer bruikbaar)

Ook de huizen van nog 8 gezinnen in de buurt troffen hetzelfde lot. Gelukkig zijn deze pyromanen opgepakt, en er wacht hun een stevige straf.

Als bestuur hebben we meteen gereageerd en gevraagd naar wat nodig is voor de wederopbouw van haar huis. Het blijkt dat haar hele huis brandschade heeft  opgelopen en in zijn geheel moet worden opgeknapt. Eerst schoongemaakt, dan voor zover dit mogelijk is, gerepareerd, en daarna volledig geschilderd. We hebben een geldbedrag ter ondersteuning van de herbouw aan de kerkenraad van Lysta overgemaakt en zij gaan tezamen met de familie meehelpen met het opknappen van het huis. We hopen dat deze zuster met haar kinderen zo snel mogelijk weer naar hun huis mogen terugkeren.

uitgebrande woonkamer(woonkamer volledig zwart geblakerd)

Zoals u wellicht weet is de Corona crisis in Zuid-Afrika nog lang niet voorbij. Dit betekent tevens dat er voor veel gezinnen geen of bijna geen geld is om voedsel te kopen. Vorige week hebben we daarom wederom voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten. Dat betekent niet alleen aan onze gemeenteleden, maar ook aan buurtbewoners. U ziet aan de foto’s de blijde gezichten.

voedelpakketten transport(hij mocht mee inkopen doen bij de supermarkt)

blij gezicht 1

blij gezicht 3

blij gezicht 2

blij gezicht 4

Mocht u (wederom) mee willen doen aan de voedselactie voor de mensen in Madadeni? Heel fijn, hierbij het bankrekening nr:

 NL60INGB0003875157 

t.n.v. STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden SZZ
Wormer 

Gebedsbrief oktober 2020

SZZ logo

 

 

 

 

 

Howick, 27 September 2020.

Voor de gebedsondersteuners in Nederland van de zendingsgemeente te Madadeni,

Goedenavond allemaal,

ik schrijf deze brief in de avond. De laatste gebedsbrief was van mei dit jaar. En nu zijn we vier maanden verder en de corona plaag in de wereld is nog lang niet over. Er wordt wereldwijd gevreesd voor een tweede uitbraak ervan. Hier in de RSA zitten we in beperkingsnivo een, dwz dat we de persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om ’n masker te dragen in het openbaar en afstand te houden en onszelf te ontsmetten.

Voor grote bijeenkomsten, zoals kerkdiensten, gelden extra regels zoals ik die vandaag heb ervaren in de kerk te Howick. Dat ging met masker op en ook zingen of neuriën moest met masker op. Verder moest iedereen handen ontsmetten en temperatuur opmeten en persoonlijke gegevens opschrijven. Ook zaten we allemaal 2meter uit elkaar.

Vandaag stuurde Sibu, onze ouderling van Lysta , enkele foto’s toe. Te emaVilakazini stierven op een dag een vader en een moeder! Erg triest. In de gemeente valt het gelukkig nog mee met de slachtoffers. Ook voor onze broeders en zusters is het erg lastig om al de regeltjes te handhaven.

Ze zijn blij en dankbaar voor de 5 keer welke we als zendingsorganisatie, voedsel hebben kunnen schenken aan gemeenteleden en omwonenden van de gemeentes Lysta en eMavilakazini. Het was echt ‘broodnodig’.

Binnenkort gaan we onderzoeken of er wederom een voedsel uitdeel actie nodig zal zijn. Er is nl ontzettend veel armoede, ook in onze gemeentes.

oktober bijeenkomst

De Classis vergadering, welke gepland was op 16 september is verschoven naar 10 november. Dan kan ons exit plan wat betreft de pensionering van mij ook besproken worden met de betrokken partijen. Graag voorbede voor een goede toekomst voor de gemeente te Madadeni. Het betekent dat de consulent, ds. Patrick Motloung, een grote maar mooie taak gaat ontvangen.

Laten we bidden dat de pilaren voor die toekomst, die de komende maanden geslagen worden, goed en sterk zijn voor een gezegende toekomst.

Hierbij volgen er nu nog een aantal gebedspunten welke de ouderlingen naar mij hebben opgestuurd:

 • de wereldwijde corona crisis
 • de gemeenten Lysta en emaVilakazini
 • de kerkenraad
 • de moeder van Sibu die ziek is.
 • dat Sibu werk mag krijgen zodat hij het financieel beter zal krijgen.
 • Het kerkbezoek te emaVilakazini neemt toe en Njabulo vraagt dat de bezoekers in de harten geraakt worden en dat ze een levende band met de Here Jezus krijgen.

Mag de Here jullie gebedstijd zegenen.

Met broedergroeten, mede namens alle gemeenteleden, Sietse

Situatie in Zuid -Afrika

SZZ logo

Stichting Zending Zuid-Afrika

 

 

 

 

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Zending-Zuid-Afrika heeft Herolina Veenstra ons een overzicht gezonden wat het Corona virus betekent voor Zuid-Afrika en onze gemeente Madadeni.

Herolina, dank daarvoor.

Covid-19 in Zuid-Afrika:

Howick, 12 augustus 2020.

Ik zal proberen een prentje te schetsen. Het is een heel complex probleem. Zuid-Afrika is een land van uitersten. Het land verkeert in een kritieke situatie, zeker wat haar economie betreft. De corona crisis heeft de problemen welke we nu hebben niet zozeer veroorzaakt maar wel de problemen duidelijk gemaakt. We waren reeds door Moodies gedegradeerd tot ‘rommelstatus’ en we zijn nu economisch in een recessie gekomen.

Het ging al erg slecht. Omdat we geen ‘belegging’ status meer hebben, is er erg veel geld uit het land weggevloeid. Dit alles is helaas aan een ding te wijten, en dat is de algehele corruptie en de algehele onmacht of onwil van de ANC om dit te stoppen.

Dit betekent voor de gewone burger in Zuid-Afrika dat de staatsinstellingen zoals: scholen, ziekenhuizen, openbare voorzieningen enz. zeer gebrekkig of geheel niet functioneren. Veel scholen hebben geen water en er is een tekort aan onderwijzend personeel. Dit betekent overvolle klaslokalen en geen toiletten.

Ziekenhuizen moeten zonder elektriciteit werken in de provincie Limpopo. Andere provincies hebben de duurste uitrusting maar geen opgeleid personeel.

Vooral met de Covid-19 situatie is de corruptie erg op de voorgrond getreden. Geld, welke bedoelt is voor de bestrijding van Corona, is reeds gebruikt en kan niet meer gebruikt worden waarvoor het bedoelt is.

De hoop leeft hier in Zuid-Afrika dat president Ramaposa in staat zal zijn de corruptie uit te roeien. Maar na de laatste corruptieschandalen, veroorzaakt door zijn eigen kabinetsleden, lijkt deze hoop vervlogen.

Wanneer er materialen welke nodig zijn bij de bestrijding van het Corona virus, zoals mondkapjes etc. afgeleverd moeten worden bij scholen en ziekenhuizen, dan gebeurt dit bij ons in Natal onder bewaking, anders bestaat de kans dat het wordt gestolen.

bewaking bij aflevering goederen

Gelukkig kijken ook de ‘gewone’ burgers naar elkaar om en er worden door de verschillende kerken vele voedselpakketten verspreid. Tevens heeft de regering extra geld als kinderbijslag gegeven. Ook het werkeloosheidsfonds, welke reeds bestond, is uitgebreid om nieuwe werklozen voor maximaal 3 maanden op te vangen. Op deze manier komt het extra geld bij hen terecht welke het echt nodig hebben. We denken hierbij vooral aan oma’s welke de kinderen opvangen. Omdat de scholen nog gedeeltelijk gesloten zijn krijgen de kinderen in de afgelegen, armere gebieden geen warm eten meer. Deze maaltijden zouden ze anders bij school ontvangen.

Wat betekent het voor onze gemeenteleden in Madadeni?

Ik denk dat veel mensen hun werk verloren hebben en dit ook niet meer terug zullen krijgen. De Corona crisis heeft in Zuid-Afrika meer dan een miljoen mensen EXTRA werkeloos gemaakt. En dan te bedenken dat de werkeloosheid al torenhoog is.

Meer mensen zijn afhankelijk geworden van de sociale toelagen.

De gemeenteleden zijn dan ook erg blij met het ‘regelmatig’ uitdelen van voedselpakketten aan onze allerarmsten. Dit zijn zowel gemeenteleden als ‘buurtgenoten’ bij de gemeentes Lysta en emaVilakazini.

uitdeling voedselpakketten

Kinderen in minder bevoorrechte gezinnen komen in een slechtere schoolstruktuur terecht waardoor ze op veel gebieden van kennis achter gaan blijven. Dit noemen we hier de vierde technische revolutie. Ook de kinderen van Madadeni zijn hier de dupe van.

ziekenhuis in zuid-afrika

Het ziekenhuis hier in Madadeni kan niet in de behoeften en benodigdheden van Corona patiënten voorzien.

Als gevolg van toenemende armoede is de criminaliteit in Madadeni erg toegenomen.

Van de politie in Madadeni kunnen onze mensen niet veel verwachten wat betreft orde en wetshandhaving.

In Madadeni is als gevolg van jarenlang wanbestuur op veel plaatsen geen water te verkrijgen. Dit betekent ook dat de sanitaire voorzieningen slecht zijn.

Op veel plekken neemt daarom de sociale onrust toe en komt dit met veel geweld en vandalisme tot uiting. Het is allemaal heel zorgelijk.

We hopen en bidden dat het land niet in een sociale onrust terecht komt, en vragen u/jullie dan ook om voor ons land, onze gemeenteleden en voor ons allemaal te bidden.

Met vriendelijke groet vanuit Zuid-Afrika,

Herolina Veenstra

 • Zoek op berichtcategorie

 • Zoek een bericht op datum

 • Meest recente berichten