Gebedsbrief oktober 2020

SZZ logo

 

 

 

 

 

Howick, 27 September 2020.

Voor de gebedsondersteuners in Nederland van de zendingsgemeente te Madadeni,

Goedenavond allemaal,

ik schrijf deze brief in de avond. De laatste gebedsbrief was van mei dit jaar. En nu zijn we vier maanden verder en de corona plaag in de wereld is nog lang niet over. Er wordt wereldwijd gevreesd voor een tweede uitbraak ervan. Hier in de RSA zitten we in beperkingsnivo een, dwz dat we de persoonlijke verantwoordelijkheid hebben om ’n masker te dragen in het openbaar en afstand te houden en onszelf te ontsmetten.

Voor grote bijeenkomsten, zoals kerkdiensten, gelden extra regels zoals ik die vandaag heb ervaren in de kerk te Howick. Dat ging met masker op en ook zingen of neuriën moest met masker op. Verder moest iedereen handen ontsmetten en temperatuur opmeten en persoonlijke gegevens opschrijven. Ook zaten we allemaal 2meter uit elkaar.

Vandaag stuurde Sibu, onze ouderling van Lysta , enkele foto’s toe. Te emaVilakazini stierven op een dag een vader en een moeder! Erg triest. In de gemeente valt het gelukkig nog mee met de slachtoffers. Ook voor onze broeders en zusters is het erg lastig om al de regeltjes te handhaven.

Ze zijn blij en dankbaar voor de 5 keer welke we als zendingsorganisatie, voedsel hebben kunnen schenken aan gemeenteleden en omwonenden van de gemeentes Lysta en eMavilakazini. Het was echt ‘broodnodig’.

Binnenkort gaan we onderzoeken of er wederom een voedsel uitdeel actie nodig zal zijn. Er is nl ontzettend veel armoede, ook in onze gemeentes.

oktober bijeenkomst

De Classis vergadering, welke gepland was op 16 september is verschoven naar 10 november. Dan kan ons exit plan wat betreft de pensionering van mij ook besproken worden met de betrokken partijen. Graag voorbede voor een goede toekomst voor de gemeente te Madadeni. Het betekent dat de consulent, ds. Patrick Motloung, een grote maar mooie taak gaat ontvangen.

Laten we bidden dat de pilaren voor die toekomst, die de komende maanden geslagen worden, goed en sterk zijn voor een gezegende toekomst.

Hierbij volgen er nu nog een aantal gebedspunten welke de ouderlingen naar mij hebben opgestuurd:

 • de wereldwijde corona crisis
 • de gemeenten Lysta en emaVilakazini
 • de kerkenraad
 • de moeder van Sibu die ziek is.
 • dat Sibu werk mag krijgen zodat hij het financieel beter zal krijgen.
 • Het kerkbezoek te emaVilakazini neemt toe en Njabulo vraagt dat de bezoekers in de harten geraakt worden en dat ze een levende band met de Here Jezus krijgen.

Mag de Here jullie gebedstijd zegenen.

Met broedergroeten, mede namens alle gemeenteleden, Sietse

Situatie in Zuid -Afrika

SZZ logo

Stichting Zending Zuid-Afrika

 

 

 

 

Op verzoek van het bestuur van de Stichting Zending-Zuid-Afrika heeft Herolina Veenstra ons een overzicht gezonden wat het Corona virus betekent voor Zuid-Afrika en onze gemeente Madadeni.

Herolina, dank daarvoor.

Covid-19 in Zuid-Afrika:

Howick, 12 augustus 2020.

Ik zal proberen een prentje te schetsen. Het is een heel complex probleem. Zuid-Afrika is een land van uitersten. Het land verkeert in een kritieke situatie, zeker wat haar economie betreft. De corona crisis heeft de problemen welke we nu hebben niet zozeer veroorzaakt maar wel de problemen duidelijk gemaakt. We waren reeds door Moodies gedegradeerd tot ‘rommelstatus’ en we zijn nu economisch in een recessie gekomen.

Het ging al erg slecht. Omdat we geen ‘belegging’ status meer hebben, is er erg veel geld uit het land weggevloeid. Dit alles is helaas aan een ding te wijten, en dat is de algehele corruptie en de algehele onmacht of onwil van de ANC om dit te stoppen.

Dit betekent voor de gewone burger in Zuid-Afrika dat de staatsinstellingen zoals: scholen, ziekenhuizen, openbare voorzieningen enz. zeer gebrekkig of geheel niet functioneren. Veel scholen hebben geen water en er is een tekort aan onderwijzend personeel. Dit betekent overvolle klaslokalen en geen toiletten.

Ziekenhuizen moeten zonder elektriciteit werken in de provincie Limpopo. Andere provincies hebben de duurste uitrusting maar geen opgeleid personeel.

Vooral met de Covid-19 situatie is de corruptie erg op de voorgrond getreden. Geld, welke bedoelt is voor de bestrijding van Corona, is reeds gebruikt en kan niet meer gebruikt worden waarvoor het bedoelt is.

De hoop leeft hier in Zuid-Afrika dat president Ramaposa in staat zal zijn de corruptie uit te roeien. Maar na de laatste corruptieschandalen, veroorzaakt door zijn eigen kabinetsleden, lijkt deze hoop vervlogen.

Wanneer er materialen welke nodig zijn bij de bestrijding van het Corona virus, zoals mondkapjes etc. afgeleverd moeten worden bij scholen en ziekenhuizen, dan gebeurt dit bij ons in Natal onder bewaking, anders bestaat de kans dat het wordt gestolen.

bewaking bij aflevering goederen

Gelukkig kijken ook de ‘gewone’ burgers naar elkaar om en er worden door de verschillende kerken vele voedselpakketten verspreid. Tevens heeft de regering extra geld als kinderbijslag gegeven. Ook het werkeloosheidsfonds, welke reeds bestond, is uitgebreid om nieuwe werklozen voor maximaal 3 maanden op te vangen. Op deze manier komt het extra geld bij hen terecht welke het echt nodig hebben. We denken hierbij vooral aan oma’s welke de kinderen opvangen. Omdat de scholen nog gedeeltelijk gesloten zijn krijgen de kinderen in de afgelegen, armere gebieden geen warm eten meer. Deze maaltijden zouden ze anders bij school ontvangen.

Wat betekent het voor onze gemeenteleden in Madadeni?

Ik denk dat veel mensen hun werk verloren hebben en dit ook niet meer terug zullen krijgen. De Corona crisis heeft in Zuid-Afrika meer dan een miljoen mensen EXTRA werkeloos gemaakt. En dan te bedenken dat de werkeloosheid al torenhoog is.

Meer mensen zijn afhankelijk geworden van de sociale toelagen.

De gemeenteleden zijn dan ook erg blij met het ‘regelmatig’ uitdelen van voedselpakketten aan onze allerarmsten. Dit zijn zowel gemeenteleden als ‘buurtgenoten’ bij de gemeentes Lysta en emaVilakazini.

uitdeling voedselpakketten

Kinderen in minder bevoorrechte gezinnen komen in een slechtere schoolstruktuur terecht waardoor ze op veel gebieden van kennis achter gaan blijven. Dit noemen we hier de vierde technische revolutie. Ook de kinderen van Madadeni zijn hier de dupe van.

ziekenhuis in zuid-afrika

Het ziekenhuis hier in Madadeni kan niet in de behoeften en benodigdheden van Corona patiënten voorzien.

Als gevolg van toenemende armoede is de criminaliteit in Madadeni erg toegenomen.

Van de politie in Madadeni kunnen onze mensen niet veel verwachten wat betreft orde en wetshandhaving.

In Madadeni is als gevolg van jarenlang wanbestuur op veel plaatsen geen water te verkrijgen. Dit betekent ook dat de sanitaire voorzieningen slecht zijn.

Op veel plekken neemt daarom de sociale onrust toe en komt dit met veel geweld en vandalisme tot uiting. Het is allemaal heel zorgelijk.

We hopen en bidden dat het land niet in een sociale onrust terecht komt, en vragen u/jullie dan ook om voor ons land, onze gemeenteleden en voor ons allemaal te bidden.

Met vriendelijke groet vanuit Zuid-Afrika,

Herolina Veenstra

Actiebulletin 4

SZZ logo

 Stichting Zending Zuid-Afrika

Wormer,16 juni 2020

 

 

 

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

We zijn heel blij u te kunnen melden dat de Kerkenraad van de gemeente te Madadeni afgelopen zondag voor de derde maal levensmiddelen pakketten heeft kunnen uitdelen. En deze keer hebben ze dat kunnen doen aan  70 gezinnen!  Een geweldig resultaat van de actie welke we de afgelopen maanden hebben gehouden. Totaal is er tot nu toe een bedrag van 6694,12 bij de penningmeester binnengekomen. Dat geld hebben we van vele sponsors mogen ontvangen. Heel hartelijk bedankt daarvoor. Bijgaande foto’s laten zien dat het geld goed wordt besteed. Zondag de 14e juni is er een uitdeling geweest bij het kerkgebouw. En het mooie daarvan was ook dat alle ‘ontvangers’ na de kerkdienst tevens van een warme maaltijd hebben genoten, gekookt door de zusters diakenen! Prachtig toch? Met de complimenten aan hen van ons allen!

warme maaltijd 1

warme maaltijd 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kerkenraad zond ons het volgende mailtje:

We lunchten met hen welke we van eten voorzagen na de kerkdienst. Voordat de dienst begon hebben we alles ontsmet. Wat een prachtige dag hadden we gisteren. Er meldden zich zelfs spontaan nieuwe leden, welke zich permanent met ons willen verbinden. We zijn blij dat we onze dienst weer mochten houden. Het werd voor ons een heel speciale dag. We danken God uit de bodem van ons hart en bedanken u dat u voor ons zorgt in deze moeilijke tijd welke we in ons land ervaren.

voedselpakketten 1voedselpakketten 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voedselpakketten 3De pakketten liggen klaar om te worden uitgedeeld

 

 

U kunt uw evt. bijdrage overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL60 INGB 0003 8751 57

t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

met vermelding voedselpakketten

Actie bulletin 3

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika

Wormer, 28 mei 2020

Actie bulletin nummer 3

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

inkoop voedselpakkettenAankopen bij de groothandel

voedselpakketten makenpakketten maken in de (lege) kerk

Vanuit de gemeenteleden te Madadeni ontvingen we heel dankbare berichten. En als je deze leest dan ben je heel blij en dankbaar dat je iets voor deze gemeenten kunt doen. In Zuid-Afrika betekent niet werken = geen geld = geen eten. Het is heel mooi om deze actie voor de mensen in Madadeni te kunnen houden.

Tot en met woensdagavond 27 mei hebben we 5420 euro! van u ontvangen

De mail welke we gisteravond ontvingen luidt:

Gistermorgen 26 mei gingen we naar de stad om wederom de boodschappen te kopen. Daarna begonnen we met het maken van de pakketten. Gistermiddag verdeelden we een aantal van de pakketten. Vandaag komen anderen deze halen bij de kerk.

Ja, het raakt ons om mensen te zien huilen als ze God bedanken dat Hij op zoek is naar hen.

Een aantal mensen meldde ons dat ze helemaal niets meer te eten in huis hadden, en dat wij komen om hen te redden.

We danken u broeders en zusters zoals als we zeiden dat er geen woorden zijn die kunnen beschrijven hoe we ons voelen. ( siyabonga kakhulu )

Hartelijk dank, God Bless de handen die 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻

Als bestuur van de Stichting Zending Zuid-Afrika willen we u allemaal heel hartelijk bedanken voor het resultaat van de actie.

Omdat de nood in Afrika hoog is, gaat onze actie (voorlopig) door en zorgen wij er zo voor dat er rondom het kerkgebouw geen hongersnood is.

U kunt u bijdrage overmaken op onderstaand rekening nummer:

NL60 INGB 0003 8751 57

t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer met vermelding voedselpakketten.

blijde gezichten
Blijdschap op de gezichten

 

blijde buren        3 blijde buren

Dankbetuiging

logo szz

 

 

 

 

 Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

Help een stille coronaramp voorkomen
Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni

         wachtende kinderen
blij met voedselpakket

De pakketten zijn uitgedeeld

Vanuit de gemeente te Madadeni ontvingen we bijgaande mail:

Goedemiddag broeders en zusters, we danken God dat Hij op uw hart heeft gelegd om ons levensmiddelen  te schenken. We hebben deze meteen aangekocht en daarna bij de gezinnen gebracht. In een pakket zijn de volgende producten vertegenwoordigd:

Maismeel, rijst, aardappels, vleespakket, suiker, bakolie, melkpoeder en wasmiddel.

De mensen zijn allen erg dankbaar en vroegen ons hun dank aan de gevers over te brengen. De mensen zijn heel gelukkig en het was een verrassing voor ons allemaal! echt , echt we hebben geen groot woord, maar God  weet hoe gelukkig we zijn. God Zegene jullie allemaal.

                                       voedselpakkettenHet podium in de kerk had de functie van tijdelijke opslagruimte.

De actie, welke we zijn gestart, heeft tot nu toe 2510 euro opgebracht! Er zijn 45 gezinnen mee geholpen. Binnenkort ontvangen deze gezinnen nogmaals een voedselpakket!

Een geweldig bedrag, onze penningmeester heeft al gezorgd dat de diakenen levensmiddelen konden aankopen. Vervolgens gaat hij nog enkele keren een bedrag storten zodat de mensen wederom de eerste levensbehoeften gaan ontvangen.
    Blijde ontvangers Blijde ontvangers!


zr. Nxumalozr. Nxumalo houdt precies bij waar de pakketten heen gaan

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gezien of gelezen is de nood in Afrika en vooral Zuid-Afrika nog steeds erg hoog. Daarom gaat de actie ook door. De binnen gekomen gelden gaan voor 100% rechtstreeks naar de diakenen van het Zendingsveld. Mocht u willen meehelpen? Stort dan uw bijdrage op onderstaand banknummer:

NL60 INGB 0003 8751 57 STICHTING ZENDING ZUID-AFRIKA (o.v.v. hongersnood) De mensen in Madadeni zijn U zeer dankbaartentkerk

Help Zuid-Afrika de honger te bestrijden

SZZ logo

 

 

 

 

 

 

Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer

 

kinderen wachtend op eten

 

kinderen met mondkapje

 

Corona: een ramp van ongekende omvang.

In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte Lock downs hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

Help een stille coronaramp voorkomen. Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni.

“We want food!” Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te bewaken

De armen schreeuwen om voedsel

Ondanks de afschaffing van de Apartheid in 1994 is er nog steeds grote ongelijkheid in Zuid-Afrika. Wat dat betekent wordt door de corona-pandemie nu extra zichtbaar. De Zuid-Afrikaanse overheid verspreidt voedselpakketten, maar de organisatie daarvan is nog niet goed op orde. Dat leidt op bepaalde plekken tot woede, geweld, en plundering van supermarkten. “Het gaat hier niet over corona, maar over honger”, schreeuwt een man wanhopig

Ook wij als Stichting Zending Zuid-Afrika willen geld ophalen voor de eerste levensbehoeften. De diakenen gaan voedselpakketten samenstellen en deze aan gezinnen verstrekken welke dicht bij de gemeentes te Lysta en emaVilakazini wonen.

Ze hebben ons al een lijst van 50 adressen toegezonden.

Helpt u/jij ook mee?

NL60 INGB 0003 8751 57  t.n.v. Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer
met vermelding voedselpakketten.

voedselpakketten uitdelen

Gebedsbrief april 2020

SZZ logo

 

 

 

 

Pietermaritzburg, 11 april 2020

Nieuws en gebedsbrief

Geachte broeders en zusters,
Corona situatie in de RSA.


kinderen

Sociaal:

Je hebt twee uitersten; de ontkenners en zij die het uiterst serieus opnemen. Gelukkig neemt de meerderheid van de mensen in de RSA het serieus op. Hoewel de meeste zwarte mensen het zien als een probleem van de blanken. Dat is nu niet meer aan de orde, want ook zwarte mensen hebben deze virus. Op het platteland merken de mensen er niet zoveel van, alleen dat de kinderen niet naar school mogen en vele werkenden zijn voor de isolatie periode naar huis gegaan. Maar dat was ook in het begin stadium van het virus probleem. Veel goederen zijn uitverkocht, zoals vlees en meel en men mag geen alcohol en sigaretten kopen. Daar komt nu verandering in, er zijn bepaalde tijden waarop deze twee spulletjes wel gekocht kunnen worden. Verder is het transport moeilijker maar niet onmogelijk.

Economisch:

Het is nog vroeg om hier een definitief antwoord op te geven want de isolatie tijd is nog volop aan de gang. Het wordt hopelijk opgeheven volgende week vrijdag.

We horen berichten dat veel bedrijven de deuren niet weer zullen openen. Dat er geen geld is om salarissen te betalen en zelfs niet de huur. Het lijkt niet mooi. De organisaties die de basis goederen verzorgen krijgen toestemming om door te werken. Deze mensen mogen alleen rondrijden en natuurlijk mensen die de basis artikelen kopen zoals eten en benzine of diesel. Er zijn steunfondsen voor bedrijven die in de moeilijkheden komen, maar de overheid heeft ook niet zoveel geld zoals bijv. de Nederlandse regering en de Amerikaanse regering. Zoals ik heb vernomen is de hulp van onze regering niet noemenswaardig, althans nu nog niet.

HVE (het bedrijf van de familie Veenstra) heeft ook toestemming om te werken omdat wij energie verkopen en andere ’eerste’ behoeften. Bedrijven hebben gevraagd of wij open kunnen blijven zodat zij kunnen blijven produceren. Dat is mooi voor ons en onze werkers die dan ook eten kunnen kopen. Er is hier al veel armoede en nu komt dit er nog bovenop. Er zijn veel hulporganisaties die hier werkzaam zijn om de nood te lenigen.

RSA vlag

Wat doet de Corona situatie met de gemeenten?

Wel, de erediensten zijn uitgesteld tot na de 16e april. Dus van 17-20 april ga ik weer naar Madadeni. Er is veel zorg over de komende tijd. Zal deze virus ziekte ons ook bereiken en als we het krijgen zal het dodelijk zijn? Ja of te Nee?. De meesten beschermen zich dan ook door de regels goed na te komen om zich zodoende zelf te beschermen.

Als wij net zo serieus waren in het geloof om te beseffen dat we de Here zullen zien bij ons heengaan, dan zouden we meer enthousiaste / meelevende gemeenteleden zijn.   Oei!

Wij als kerkleiding sturen elke dag overdenkingen door naar hen die Whatsapp hebben. Maar anderen die dat niet hebben, vallen daar buiten. We sturen ook dagstukjes door die we vanuit Nqutu ontvangen.

kruis tegen blauwe hemel

Ds Baron is het, die elke dag een vers bespreekt en dit toespitst op deze virus tijd. Daarbij zingt hij ook een couplet uit ons gezangboek en doet een gebed. Zoals ik al zei stuur ik al sinds een paar jaar een dagstukje per Whatsapp naar hen die deze electronica ook hebben. Dit is in het Engels en daar zit ook een gebed bij.

Hopelijk kunnen we volgende week zondag weer naar de kerk om elkaar te ontmoeten en samen de eredienst bij te wonen. Als je niet kunt of mag dan pas ervaar je wat je mist.

Ik vind het erg dat de kerkdiensten verboden zijn want het is een deel van je leven en erg belangrijk voor je.

Gods Zegen toegewenst in deze moeilijke tijd.
Sietse

Gebedsbrief maart 2020

SZZ logo

 Howick, 25 feb. 2020

Gebedsbrief voor maart 2020,

We zijn dankbaar voor alle goede dingen in ons leven en voor de problemen die we hebben. De Here zal Zichzelf niet als de Stille openbaren maar als de Een die met ons mee gaat en voor ons uit zal gaan. Laten we in Hem vertrouwen in al onze moeiten en dat die moeiten ons niet stil maken maar dat we blij blijven juist in die zware tijden. Amen. Zo is het. (Sa is ‘t en net ors! Om het in een vreemde taal te zeggen.)

Het vorige weekend zijn enkele bestuursleden van de Stichting bij ons op bezoek geweest in Madadeni. We hebben onder meer wederom gesproken over ons pensioen. Het pensioen van ons is laag en dat leidt tot spanningen in de relatie tussen de Stichting en zendeling-gezin. Dat is jammer en laten we bidden dat we ook hierin in vertrouwen op de Here zullen zien en dit samen met Hem zullen oplossen.

evangelie in een tent te zuid afrika

De tent actie is uitgesteld omdat anders het programma voor de bestuursleden te vol zou worden en het te druk wordt voor de zendeling want hij raakt ook op leeftijd.

We gaan dit weekend de datum van de tent vastleggen. Het wordt waarschijnlijk in de laatste week van maart. We willen het een in-huis-actie laten zijn om de kosten zo laag mogelijk te houden. Sprekers van buiten af verwachten een vergoeding. De tent zal opgezet worden op het kerkterrein te Lysta. Laten we bidden dat het een groot instrument van de Here mag zijn om velen uit het duisternis te roepen tot het wonderbaarlijke Licht.

Enkele aandachtspunten: De ogen van Njabulo geven hem steeds grotere problemen. Hij heeft het meeste last van zijn ogen in de zomer als de zon fel is en hij een hoed moet dragen en ‘n zonnebril. De kerkenraad zal met hem regelen dat hij een Bijbel krijgt met een grote letter. Hij heeft al eerder een uitkering gekregen voor zijn oog-probleem. Het lijkt mij dat we dit wederom moeten aanvragen en dit zal de kerkkas dan ook ontlasten.

Verzelfstandiging betekent dat de leiding van de MRCC (Madadeni Reformed Community Church) steeds meer gaat doen en de zendeling en de zendende kerk steeds meer naar de marge bewegen moeten. Laten we bidden dat leiding van de MRCC dit goed gaat oppakken.

evangelische openlucht bijeenkomst zuid afrika

Zoals u vast nog weet: we hebben een heel grote tuin naast de kerk in Lysta. Helaas gebeurde daar niet zo veel. Na het bezoek van de bestuursleden wordt dit nu wel opgepakt. 

Afgelopen maandag is er een eerste vergadering geweest met degene die al wel gebruik maakten van de tuin en enkele nieuwe gegadigden. Ook zijn er nu goede afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat de mensen zelfvoorzienend worden en zelfs nog groenten en fruit kunnen gaan verkopen. We houden u op de hoogte.

Sibu is bezig met het zoeken van werk, echter dat wil niet goed lukken. Laten we bidden dat of Sibu of zijn vrouw, of beide, werk mogen vinden.

De water voorziening te emaVilakazini is een probleem. Soms is er een week lang geen water. Dan ben je aangewezen op de vrachtwagen die water brengt. Dan kun je uren in de rij staan. Juist bij deze problemen is het oog-probleem van Njabulo een handicap omdat hij niet ver kan zien. Dan moet eigenlijk iemand met hem mee gaan. Zuster Ntshangase heeft vorige week een aantal waterkannen naar hem toegebracht.

 Doei…. Goed bly….. Nisale kahle….   Sietse

kerkdienst zuid afrika

Gebedsbrief februari 2020

SZZ logo

 

 

 

 

Howick, 30 januari

Gebedsbrief februari 2020,

U wordt allen gegroet in de naam van onze Here Jezus Christus onze Verlosser en Zaligmaker.

Hij is het die ons draagt en verandert als we dat willen althans vooral het laatste. We zijn gereformeerd en dat op basis van Romeinen 12 verzen 1 en 2. We veranderen naar het beeld van onze Heer die in ons woont en dat zal naar buiten stralen.

Ik begin met een heel triest bericht. Het heeft een grote impact op onze gemeente. Afgelopen zondag hebben we de echtgenoot van mw Nxumalo, onze diaken en penningmeesteres en voorzitter van de kerkenraad moeten begraven. Dat was erg verdrietig en een groot verlies voor de familie.  Ook hij is slachtoffer geworden van het vele geweld wat hier gepleegd wordt in Zuid-Afrika.

De maand Februarie kent een paar evenementen die eigenlijk door gebed moeten gedragen worden. Hier komen ze.

De eerste is de komst van de afgevaardigden van de SZZ in februari. Ze zullen hier zijnvan de 15e-18e.tentevangelie zuid afrika

 

Er zullen over belangrijke zaken gesproken worden zoals de personele bezetting van de zending, de toekomst na het wegvallen van de zendeling, het pensioen van de zendeling en de financiële rapportage en de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. Wilt u deze hoofdmomenten a.u.b. in gebed bij de Here brengen?

Verder heeft de delegatie het verzoek dat de evangelisatie tent zal worden opgezet in deze tijd zodat zij die kunnen meemaken. Zo gezegd, zo gedaan. Het is geregeld maar daar komt wel het een en ander bij kijken. Zoals de voorbereiding en de voorzang en natuurlijk het werk dat de Here door ons wil gaan doen, nl dat mensen geconfronteerd zullen worden met de liefde en vergeving van God door Christus. De prediking zal verzorgd worden door ds Motloung, Njabulo, Sibu en de zendeling. De tentevangelisatie is van de 9e tot en met de 16e.

tentevangelie zuid afrika

Nog wat achtergrond info: Njabulo heeft het moeilijk met zijn ogen want zijn zicht wordt minder. Hij zou naar een oogarts zijn gegaan maar omdat er al vijf dagen geen water was, kon hij niet wassen en had hij geen nette kleren.

Het drop in centrum is nog druk bezig om de interne zaken op te lossen. Daarna gaan ze naar onze wijk om  nieuwe vrijwilligers voor het bestuur te kiezen 

Met broedergroeten,
Sietse Veenstra

Gebedsbrief december-januari

SZZ logo

 

 

 

 

 

Gebedsbrief december/januari

Howick. 27 nov. 2019

Zondagsschool uitstapje Deze hebben we gehouden op de 23ste November. Het was zaterdag en het verliep allemaal goed. Helaas kreeg een jongetje een stevige snee in zijn voet omdat hij blootsvoets liep en in ‘n stuk glas stapte. Gelukkig had de badjuf een EHBO kit. Zij heeft hem een mooi verband gegeven. Ik had de kids nog goed gewaarschuwd om niet op blote voetjes te lopen omdat overal glas lag. Maar ja…..het zijn en blijven kinderen!zwembad met kinderen

Programma was: ontbijt, zondagsschool dienst, zwemmen, eten en weer zwemmen. Daarna een toetje (ijs) en om half 5 gingen we naar huis terug. De oudere jeugd liet het afweten. Zij wilden niet tegelijk met de kinderen van de zondagsschool op stap. Zij willen op een eigen plek zijn. De kinderen vonden het prachtig en we hebben aan groepsbinding gedaan zodat ze ons als leiding ook beter gaan leren kennen. Het  uitje was een groot succes.groepje kinderen

We zijn ook dankbaar en blij met de twee lerend ouderlingen. De een heeft nu een kleine koelkast en de ander een diepvries voor niet veel geld. Deze hebben we gekregen via ds Marco die een oproep in het Gereformeerd kerkblad van Newcastle had gezet.

Helaas is ds Marco beroepen door een andere  GKSA gemeente. Deze is 200km verder in Vrystaat. We hebben een goede tijd samen met hem gehad en daar zijn we erg dankbaar voor.man met kind

Siyathuthuka vooruitgang.

Afgelopen maandag had ik een gesprek met de bestuurder van de Sociale Dienst i.v.m. de eigendoms discussie van het Drop-in Centrum.

Herolina vond gelukkig een contract waarin de regels voor alle partijen inzake het Drop In Centrum worden beschreven. Dit geeft een duidelijk beeld van de oorsprong. De Stichting Zending Zuid-Afrika heeft het centrum gebouwd voor de aids kinderen welke wees zijn. De Stichting Siathataku mag het gebouw door de week gebruiken voor het bereiden van de maaltijden en uitdelen van medicijnen.

De kerkelijke gemeente Madadeni is eigenaar van het centrum. De kerkelijke gemeente houdt er zondag de eredienst en door de week kunnen er Bijbelstudies en vergaderingen worden gehouden.

Deze nieuwe bestuurder wist hier niets van.

Dit komt waarschijnlijk door de vele bestuurswisselingen van de Stichting Siathatuka.

Het is haar nu duidelijk waar het om gaat. Eerst moeten de financiën van deze Stichting op orde komen. Begin volgend jaar, in februari, zal er een nieuw comité gekozen worden welke het Drop In Centrum zal gaan beheren. Dit comité zal ook het contract gaan ondertekenen, want dat was om betreurenswaardige redenen helaas niet gebeurd. Dit is een groot dank- en gebedspunt.

kerstwens

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht.
en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.
                                                                                                                                                                           Matteüs 4:16

Deze maand willen we graag gebedstijd vragen voor de volgende onderwerpen:

 • Kerst gebedsnacht

Deze is gepland op 20 december te emaVilakazini. Het is een goede gelegenheid om het Evangelie te brengen in een omgeving waarin velen nog in het duisternis leven. Mag het Licht duidelijk schijnen die nacht.

 • Programma 2020

Binnenkort hebben we kerkenraad. Dan zullen de lerend ouderlingen hun kerkplan presenteren en daar zie ik naar uit.

Mag het een goede vergadering zijn met oa een goed plan voor 2020.

 • Gebed voor Themba.

Deze jonge man kwam bij ons om te leren hoe dominee te zijn.

Hij zit echter vast in het systeem van als je in tongen praat dan ben je pas een geestelijk christen.

Mag het zijn dat hij tot een Bijbels inzicht komt, zonder zich te verheffen boven anderen die dit niet doen.

Tot zover deze nieuws en gebedsbrief

De gemeenteleden van Madadeni en emaVilakazini wensen jullie een vreugdevolle kersttijd toe en ‘n zegenvol 2020.

Dezelfde wensen komen uiteraard ook van Sietse en Herolina Veenstra.

Tot de volgende brief voor februari.

Met broedergroet, Sietse.

kerstgedicht

 • Zoek op berichtcategorie

 • Zoek een bericht op datum

 • Meest recente berichten