Actiebulletin 4

 Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer,16 juni 2020       Help een stille coronaramp voorkomen Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni We zijn heel blij u te kunnen melden dat de Kerkenraad van de gemeente te Madadeni afgelopen zondag voor de derde maal levensmiddelen pakketten heeft kunnen uitdelen. En deze … Lees verder

Actie bulletin 3

         Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer, 28 mei 2020 Actie bulletin nummer 3 Help een stille coronaramp voorkomen Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni Aankopen bij de groothandel pakketten maken in de (lege) kerk Vanuit de gemeenteleden te Madadeni ontvingen we heel dankbare berichten. En als je … Lees verder

Dankbetuiging

         Stichting Zending Zuid-Afrika Wormer Help een stille coronaramp voorkomen Geef ook voor onze gemeentes te Madadeni          De pakketten zijn uitgedeeld Vanuit de gemeente te Madadeni ontvingen we bijgaande mail: Goedemiddag broeders en zusters, we danken God dat Hij op uw hart heeft … Lees verder

Tussenstand dienstenveiling

Tussenstand dienstenveiling Wormer, 27 november 2017 Beste lezers,  Wat een geweldig resultaat hebben we nu al……maandagmorgen 27 november 2017! Wie had het kunnen bedenken?  De teller van de gelden welke nu zijn binnengekomen staat op: 6900 euro!  En we zijn er nog niet!  De streefdatum van 1 december komt al aardig … Lees verder

Tussendoortje augustus 2017

Madadeni, 21 augustus 2017 Tussendoortje nr 4.   De kinderen van de Wormer hebben enige maanden geleden zich gedurende een maand lang ingezet om geld bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van geluidsapparatuur voor  onze zustergemeente te Madadeni. Een maand lang (april) werden er koeken en taarten gebakken. De … Lees verder

Conferentie BZA

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig! Bedieningsnood Onze Zoeloe-sprekende zusterkerken in Zuid-Afrika verwachten binnen afzienbare tijd een tekort aan predikanten. De gemiddelde leeftijd van de 9 predikanten die op dit moment in dienst zijn, is aan de hoge kant. Over 10 jaar zijn 7 van de 9 … Lees verder

Tussendoortje mei 2017

Stichting Zending Zuid-Afrika. Wormer stichtingzendingzuidafrika@hotmail.com TUSSENDOORTJE Zoals we met de bestuursleden van de steun biedende kerken hebben afgesproken willen we alle belangstellenden steeds meer en uitvoeriger op de hoogte houden van de bezigheden welke voor de Stichting Zending Zuid-Afrika worden georganiseerd, en verder activiteiten welke van belang zijn om te … Lees verder

Tussendoortje februari 2017

TUSSENDOORTJE vanuit Zuid-Afrika Madadeni, 15 februari 2017. Vanuit de Kamper Zending ontvingen we onderstaande foto en dankwoord van ds. Paul Sithole. Zoals we reeds eerder schreven hebben we aan de gemeentes van de Kamper Zending ook een 150 Zulu Bijbels kunnen schenken. Met dank aan jullie allen! Isizulu bibles   … Lees verder

  • Zoek op berichtcategorie

  • Zoek een bericht op datum

  • Meest recente berichten